Dbamy o wzrok opolskich dzieci | Elementarze Szacunku

DBAMY O WZROK OPOLSKICH DZIECI

Badania przesiewowe wad wzroku dzieci

Mając świadomość, że dobry wzrok ma ogromne znaczenie w dynamicznie rozwijającym się świecie technologii informatycznych i wirtualnej rzeczywistości, a niezdiagnozowana wada wzroku u dzieci może być przyczyną nerwowości i słabych wyników w nauce realizujemy projekt DBAMY O WZROK OPOLSKICH DZIECI, w ramach którego promujemy i nieodpłatnie wykonujemy w Opolu i na terenie województwa Opolskiego badania wad wzroku. Inicjatorem projektu jest Lions Club Opole, który przeniósł na Opolszczyznę dobre wzorce z ogólnopolskiego programu przesiewowych badań wad wzroku wykonywanych nieodpłatnie przez wolontariat organizowany przez Kluby Lions w różnych regionach Polski .

Jak to działa

 1. W ciągu kilku sekund przeszkoleni wolontariusze, którymi są w szczególności studenci Uniwersytetu Opolskiego i Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu wykonują u siedzącego pacjenta serię zdjęć nowoczesnym urządzeniem Welch Allyn Spot Vision Screener. Urządzenie umożliwia szybkie i bezinwazyjne przeprowadzenie badań wzroku pacjenta niezależnie od wieku wskazując takie wady wzroku, jak: krótkowzroczność, nadwzroczność, zamglony obraz, zez, nierówność źrenic, różnowzroczność. NIE jest wymagane stosowanie kropli rozszerzających źrenice.
 2. Wynik badania przesiewowego w postaci indywidualnego opisu badania pacjenta, który zawiera informacje o wartościach wykraczających poza prawidłowy zakres oraz ewentualne zalecenia wykonania dokładniejszych badań u specjalisty zostaje natychmiast wydrukowany i wręczony wyznaczonej osobie. Zwracamy uwagę, że badanie przesiewowe nie jest równoznaczne z diagnozą ale stanowi precyzyjną podstawę do diagnozy przez specjalistę.

Dodatkowo w ramach projektu organizujemy prelekcję na temat profilaktyki i higieny narządu wzroku pod hasłem „Zdrowe oczy”, która nabiera szczególnego znaczenia przy korzystaniu z komputerów oraz nowych technologii ICT.

Obecny tryb życia i częste korzystanie z najnowszych technologii nie sprzyjają zachowaniu zdrowych oczu i dobrego wzroku. Okuliści mówią o nowym zjawisku – grożącej nam “ślepocie smartfonowej”.

W Polsce około 20% dzieci w wieku szkolnym cierpi na krótkowzroczność, czyli złe widzenie odległych przedmiotów. Na ogół powodem tej wady jest zbyt długie i zbyt częste używanie smartfonów. Dzieci patrzą na nie z małej odległości, niekiedy przez wiele godzin w ciągu dnia.

Skurcz akomodacyjny, zmęczenie oczu, bóle głowy, nasilenie krótkowzroczności – coraz więcej dzieci i młodzieży z tymi problemami pojawia się w gabinetach okulistów, którzy wiążą to z korzystaniem z małych urządzeń elektronicznych.

Oczy to nasze okno na świat – dlatego warto dbać o nie na co dzień.

Jak dbać o oczy, kilka prostych zasad i wskazówek:

 • zbyt słabe i zbyt mocne światło w pomieszczeniu może szkodzić naszym oczom,
 • staraj się, aby przy czytaniu światło padało z boku i nieco z tyłu,
 • nie siedź “z nosem” przy telewizorze,
 • jeżeli spędzasz dużo czasu przy komputerze, to często odrywaj wzrok od monitora patrząc w dal,
 • od czasu do czasu mrugaj oczami, co spowoduje lepsze ich nawilżenie,
 • w słoneczne dni zadbaj o okulary przeciwsłoneczne,
 • jeżeli już masz wadę wzroku, zadbaj o jej prawidłową korekcję, by nie obciążać wzroku bardziej.

ELEMENTARZE SZACUNKU

Lekcje szacunku w szkole – to nasza odpowiedź na hejt, przemoc i agresję

Prelekcja na temat profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci ma na celu przygotowanie dzieci i nauczycieli do przeciwstawiania się rozpowszechnianej szeroko mowie nienawiści, hejtu, agresji i przemocy poprzez uświadamianie jak ważne jest zrozumienie podstawowego prawa każdego człowieka – do godności, co przekłada się na poczucie własnej wartości i szacunku do siebie oraz okazywania szacunku innym osobom a także środowisku naturalnemu w którym żyjemy.

Uczenie dzieci szacunku wspierane jest specjalnie opracowanymi w ramach projektu podręcznikami ELEMENTARZAMI SZACUNKU, które zostały wydane w trzech wersjach, a mianowicie: specjalna edycja dla dzieci, dla rodziców oraz dla nauczycieli.

W czasie spotkań informacyjno-edukacyjnego w szkołach są one nieodpłatnie dystrybuowane wśród uczestników spotkań, które są połączone z badaniami przesiewowymi wad wzroku dzieci w ramach naszego projektu profilaktyki zdrowia dzieci. Na zakończenie wręczamy uczestnikom spotkania: ELEMENTARZ SZACUNKU Podręcznik dla Dzieci, ELEMENTARZ SZACUNKU Podręcznik dla Rodziców oraz ELEMENTARZ SZACUNKU Podręcznik dla Nauczycieli.


Nasz projekt PATRZEĆ ABY ZOBACZYĆ jest realizowany prze dwie organizacje non-profit: Polską Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet oraz Fundację Harmonia Życia, dzięki finansowemu wsparciu Samorządu Województwa Opolskiego w ramach „Marszałkowskich Dni dla Zdrowia – profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży”.

Nasz projekt polega na połączeniu dwóch ważnych elementów w zakresie profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży, a mianowicie:

 1. Zdrowe oczy – prowadzimy prelekcje na temat profilaktyki i higieny narządu wzroku, która nabiera szczególnego znaczenia przy korzystaniu z komputerów oraz nowych technologii ICT. Następnie przy pomocy zakupionego w ramach projektu nowatorskiego aparatu Welch Allyn Spot Vision Screener wykonujemy na miejscu w szkołach badania przesiewowe wad wzroku dzieci, które potwierdzą stan zdrowia w odniesieniu do norm sześciu ważnych wad wzroku, w przypadku nieprawidłowości zapewnione zostaną konsultacje specjalistów.
  Należy podkreślić, że zakup kosztownego aparatu do badań przesiewowych wad wzroku oraz kompletnego wyposażenia mobilnego stanowiska do wykonywania badań w terenie był możliwy dzięki darowiznom pozyskanym od czterech firm, a mianowicie: Optyk SIEJKA, NUTRICIA, Grupa TenSoft i Grupa ADAMIETZ, którym raz jeszcze dziękujemy.
 2. Zdrowie psychiczne – prowadzimy prelekcje przygotowujące dzieci, rodziców i nauczycieli do przeciwstawiania się rozpowszechnianej mowie nienawiści, agresji i przemocy poprzez uświadamianie jak ważne jest zrozumienie podstawowego prawa każdego człowieka – do godności, co przekłada się na poczucie własnej wartości i szacunku do siebie oraz okazywania szacunku innym osobom a także środowisku naturalnemu w którym żyjemy. Uczenie dzieci szacunku wspierane będzie specjalnie opracowanymi w ramach projektu podręcznikami ELEMENTARZAMI SZACUNKU, które zostaną wydane w trzech wersjach, a mianowicie: specjalna edycja dla dzieci, dla rodziców oraz dla nauczycieli i będą nieodpłatnie dystrybuowane wśród uczestników grupy docelowej tj. dzieci, rodziców i nauczycieli.

PODOBNE WIADOMOŚCI