Ambasadorzy Przedsiębiorczości Kobiet 2018

Beata Drzazga

Założycielka, Prezes Zarządu
BetaMed

Beata Bar

Współwłaścicielka, Zarządca
Pałac Sulisław

Zdzisława Dacko-Pikiewicz

Prof. nadzwyczajny, Rektor
Akademia WSB

Beata Dethloff

Założycielka, Właścicielka
Dr Beata Dethloff

Anna Hejka

Założycielka, Prezes Zarządu
HEYKA Capital Markets Group

Ewa Jakubczyk-Cały

Założycielka, Partner Zarządzający
PKF Consult

Angelika Jarosławska

Wiceprezes Zarządu Ogólnopolski
Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw

Anna Kolisz

Założycielka, Współwłaścicielka
ANKOL

Aleksandra Łukomska-Smulska

Założycielka, Właścicielka
Positive Home Nieruchomości Toruń

Sylwia Mokrysz

Prokurent, Członek Zarządu
Grupa MOKATE

Beata Paszke-Sobolewska

Współwłaścicielka, Prezes Zarządu
TORQWAY

Ewa Rogozińska

Założycielka, Właścicielka
DOM TŁUMACZEŃ SOWA

Sylwia Romaniuk

Założycielka, Właścicielka
Dom Mody Sylwii Romaniuk

Kamila Rowińska

Life & Business Coach, Właścicielka
Rowińska Business Coaching

Julia Strugarek

Współwłaścicielka, Dyrektor
INTERPLASTIK

Anna Szczęśniak

Założycielka, Współwłaścicielka
SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne

Elżbieta Szymczak-Pijanowska

Założycielka, Prezes Zarządu
AGRAF

Alicja Wojciechowska

Współzałożycielka, Właścicielka
ALLES

Oksana Yarema

Założycielka, Prezes Zarządu
FINGROW Consulting Group

Marta Zięba-Szklarska

Założycielka, Właścicielka
ŚWIAT KADR

Izabella Żyglicka

Założycielka, Partner Zarządzający
Kancelaria Żyglicka i Wspólnicy