Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet

Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet jest organizacją non-profit z siedzibą w Polsce, która rozwija na arenie międzynarodowej projekt promujący Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet zainaugurowany w 2009 roku przez Komisję Europejską.

Promujemy panie, które prowadzą z sukcesem własne firmy i mogą być przykładem oraz inspiracją dla innych zgodnie z hasłem: „Potrafisz osiągać sukcesy – bądź wzorem dla innych”.

Tworzymy platformę, która ułatwi współpracę przedsiębiorczych kobiet w Polsce oraz w różnych krajach na świecie.

Fundatorem i Założycielem Fundacji “Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet” jest Prezes Polskiej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości KobietUrszula Ciołeszyńska, która postanowiła przenieść do Polski dobre wzorce z zagranicy.

Wyjaśnienie: Prezes Polskiej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości KobietUrszula Ciołeszyńska została mianowana w 2008 r. na Ambasadora Dobrej Woli Lions Clubs International, w 2009 r. na Ambasadora Europejskiej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet. Od 2015 r. jako Polski Ambasador Światowego Dnia Przedsiębiorczości Kobiet (Poland Ambassador of Women’s Entrepreneurship Day) jest członkiem międzynarodowego zespołu Women’s Entrepreneurship Day World Ambassadors.

Misja Ambasadora Przedsiębiorczości Kobiet

Promować odpowiedzialność, etykę biznesową, pozytywny wizerunek przedsiębiorców
i przedsiębiorczy styl życia, w szczególności wśród kobiet.

Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet jest wzorowana na Europejskiej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet i skupia Panie, które odnoszą sukcesy prowadząc swoje firmy i angażują się w poza-biznesową działalność społeczną.

Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet promuje Panie, które prowadzą działalność w różnorodnych branżach na terenie całego kraju oraz zagranicą, ich firmy są różnej wielkości, posiadają różne doświadczenia zawodowe i są w różnym wieku.

Misją Ambasadora Przedsiębiorczości Kobiet w Polsce jest służyć własnym przykładem oraz promować odpowiedzialność, etykę biznesową i kulturę przedsiębiorczego sposobu myślenia. Promujemy dobre wzorce zgodnie z naszym hasłem “Potrafisz osiągać sukcesy – bądź wzorem dla innych“.

Kryteria wyboru Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet

 • Posiada doświadczenie w zarządzaniu firmą i przestrzega standardy etyczne w biznesie
 • Posiada cechy lidera, jest aktywna społecznie i chce dzielić się wiedzą i doświadczeniami
 • Potwierdzi zamiar zaangażowania się w popularyzację idei przedsiębiorczości wśród kobiet

Nasze Cele

 1. Promować pozytywny wizerunek przedsiębiorców i wspierać przedsiębiorczość, w szczególności wśród kobiet.
 2. Ułatwiać i rozwijać współpracę przedsiębiorców w pozyskiwaniu partnerów i klientów.
 3. Organizować dostęp do wszelkich zasobów ułatwiających prowadzenie z sukcesem działalności biznesowej.
 4. Angażować przedsiębiorców do mentoringu i praktycznej edukacji przedsiębiorczego sposobu myślenia.
 5. Popularyzować wysokie standardy etyki biznesowej, zasady uczciwej konkurencji i dobrych obyczajów.

Celowość powyższych działań potwierdzona została w Rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie przedsiębiorczości kobiet w małych i średnich przedsiębiorstwach z dnia 13 września 2011 r. oraz w dokumencie Komisji Europejskiej PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2020 – Plan działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Europie do 2020 r., który ma na celu rozwój potencjału przedsiębiorczości w Europie, zlikwidowanie istniejących przeszkód i zrewolucjonizowanie kultury przedsiębiorczości. Postrzeganie przedsiębiorców jako twórców miejsc pracy i osób rozwijających gospodarkę, a także docenianie ich sukcesów, to jedno z kluczowych zadań do realizacji w ramach tego dokumentu.

Kodeks Etyczny Ambasadora Przedsiębiorczości

Należąc do grona Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet zobowiązuję się przestrzegać najwyższych standardów etyki biznesowej oraz ogólnie przyjętych zasad uczciwej konkurencji i dobrych obyczajów.

Deklaruję hojność w pochwałach i oszczędność w krytyce – tak by budować, a nie niszczyć.

Zobowiązuję się:

 • Traktować klientów w sposób uczciwy, rzetelny i z szacunkiem, czyli dokładnie tak jak chcemy być traktowani będąc klientem.
 • Przestrzegać obowiązujących przepisów prawa.
 • Wykonywać i dostarczać produkty oraz świadczyć usługi najwyższej jakości.
 • Wspierać lokalną gospodarkę kreując nowe miejsca pracy.
 • Być przyjaznym dla środowiska naturalnego.
 • Rozwiązywać wszelkie nieporozumienia i konflikty szybko, uczciwie i z poszanowaniem wszystkich stron.
 • Promować i rekomendować Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet.

Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet rozwija się także na arenie międzynarodowej – do współpracy zapraszamy również osoby z poza Polski, przyznając tytuły Honorowego Ambasadora Polskiej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet. Zapraszamy do współpracy wyjątkowe Panie, które prowadzą z sukcesem działalność na rzecz wspierania przedsiębiorczości kobiet w różnych krajach, przyznając im certyfikat i tytuł Honorowego Ambasadora Polskiej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet. Uroczyste wręczenie certyfikatów dla Honorowych Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet odbywało się 3-krotnie w ramach Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach.

Misją Honorowego Ambasadora jest służyć własnym przykładem i promować przedsiębiorczość wśród kobiet, dzielić się dobrymi praktykami w naszych krajach oraz wspierać kobiety, które prowadzącą własne firmy i rozwijają działalność na rynkach międzynarodowych.

Dobrym przykładem są wzorce z Chorwacji, a w szczególności Strategia Rozwoju Przedsiębiorczości Kobiet w Republice Chorwacji 2014-2020.