Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet

Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet jest organizacją non-profit z siedzibą w Polsce, która rozwija na arenie międzynarodowej projekt promujący Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet zainaugurowany w 2009 roku przez Komisję Europejską.

Promujemy panie, które prowadzą z sukcesem własne firmy i mogą być przykładem oraz inspiracją dla innych zgodnie z hasłem: „Potrafisz osiągać sukcesy – bądź wzorem dla innych”.

Tworzymy platformę, która ułatwi współpracę przedsiębiorczych kobiet w Polsce oraz w różnych krajach na świecie.

Fundatorem i Założycielem Fundacji “Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet” jest Prezes Polskiej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości KobietUrszula Ciołeszyńska, która postanowiła przenieść do Polski dobre wzorce z zagranicy.

Wyjaśnienie: Prezes Polskiej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości KobietUrszula Ciołeszyńska została mianowana w 2008 r. na Ambasadora Dobrej Woli Lions Clubs International, w 2009 r. na Ambasadora Europejskiej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet oraz w 2015 r. na Ambasadora w Polsce Światowego Dnia Przedsiębiorczości Kobiet.

Misja Ambasadora Przedsiębiorczości Kobiet

Promować odpowiedzialność, etykę biznesową, pozytywny wizerunek przedsiębiorców
i przedsiębiorczy styl życia, w szczególności wśród kobiet.

Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet jest wzorowana na Europejskiej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet i skupia Panie, które odnoszą sukcesy prowadząc swoje firmy i angażują się w poza-biznesową działalność społeczną.

Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet promuje Panie, które prowadzą działalność w różnorodnych branżach na terenie całego kraju oraz zagranicą, ich firmy są różnej wielkości, posiadają różne doświadczenia zawodowe i są w różnym wieku.

Misją Ambasadora Przedsiębiorczości Kobiet w Polsce jest służyć własnym przykładem oraz promować odpowiedzialność, etykę biznesową i kulturę przedsiębiorczego sposobu myślenia. Promujemy dobre wzorce zgodnie z naszym hasłem “Potrafisz osiągać sukcesy – bądź wzorem dla innych“.

Kryteria wyboru Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet

 • Posiada doświadczenie w zarządzaniu firmą i przestrzega standardy etyczne w biznesie
 • Posiada cechy lidera, jest aktywna społecznie i chce dzielić się wiedzą i doświadczeniami
 • Potwierdzi zamiar zaangażowania się w popularyzację idei przedsiębiorczości wśród kobiet

Nasze Cele

 1. Promować pozytywny wizerunek przedsiębiorców i wspierać przedsiębiorczość, w szczególności wśród kobiet.
 2. Ułatwiać i rozwijać współpracę przedsiębiorców w pozyskiwaniu partnerów i klientów.
 3. Organizować dostęp do wszelkich zasobów ułatwiających prowadzenie z sukcesem działalności biznesowej.
 4. Angażować przedsiębiorców do mentoringu i praktycznej edukacji przedsiębiorczego sposobu myślenia.
 5. Popularyzować wysokie standardy etyki biznesowej, zasady uczciwej konkurencji i dobrych obyczajów.

Celowość powyższych działań potwierdzona została w Rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie przedsiębiorczości kobiet w małych i średnich przedsiębiorstwach z dnia 13 września 2011 r. oraz w dokumencie Komisji Europejskiej PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2020 – Plan działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Europie do 2020 r., który ma na celu rozwój potencjału przedsiębiorczości w Europie, zlikwidowanie istniejących przeszkód i zrewolucjonizowanie kultury przedsiębiorczości. Postrzeganie przedsiębiorców jako twórców miejsc pracy i osób rozwijających gospodarkę, a także docenianie ich sukcesów, to jedno z kluczowych zadań do realizacji w ramach tego dokumentu.

Kodeks Etyczny Ambasadora Przedsiębiorczości

Należąc do grona Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet zobowiązuję się przestrzegać najwyższych standardów etyki biznesowej oraz ogólnie przyjętych zasad uczciwej konkurencji i dobrych obyczajów.

Deklaruję hojność w pochwałach i oszczędność w krytyce – tak by budować, a nie niszczyć.

Zobowiązuję się:

 • Traktować klientów w sposób uczciwy, rzetelny i z szacunkiem, czyli dokładnie tak jak chcemy być traktowani będąc klientem.
 • Przestrzegać obowiązujących przepisów prawa.
 • Wykonywać i dostarczać produkty oraz świadczyć usługi najwyższej jakości.
 • Wspierać lokalną gospodarkę kreując nowe miejsca pracy.
 • Być przyjaznym dla środowiska naturalnego.
 • Rozwiązywać wszelkie nieporozumienia i konflikty szybko, uczciwie i z poszanowaniem wszystkich stron.
 • Promować i rekomendować Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet.

Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet rozwija się także na arenie międzynarodowej – do współpracy zapraszamy również osoby z poza Polski, przyznając tytuły Honorowego Ambasadora Polskiej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet. Zapraszamy do współpracy wyjątkowe Panie, które prowadzą z sukcesem działalność na rzecz wspierania przedsiębiorczości kobiet w różnych krajach, przyznając im certyfikat i tytuł Honorowego Ambasadora Polskiej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet. Uroczyste wręczenie certyfikatów dla Honorowych Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet odbywało się 3-krotnie w ramach Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach.

Misją Honorowego Ambasadora jest służyć własnym przykładem i promować przedsiębiorczość wśród kobiet, dzielić się dobrymi praktykami w naszych krajach oraz wspierać kobiety, które prowadzącą własne firmy i rozwijają działalność na rynkach międzynarodowych.

Dobrym przykładem są wzorce z Chorwacji, a w szczególności Strategia Rozwoju Przedsiębiorczości Kobiet w Republice Chorwacji 2014-2020.