Światowy Dzień Przedsiębiorczości Kobiet 2023

19 listopada 2023

www.womenseday.org

Światowy Dzień Przedsiębiorczości Kobiet (Women’s Entrepreneurship Day) to największa na świecie inicjatywa na rzecz promocji przedsiębiorczości i rozwoju finansowego kobiet, która obchodzona jest w 144 krajach, w tym również w Polsce.

W tym roku 19 listopada przypada na niedzielę i dlatego główna uroczysta konferencja w ramach obchodów Światowego Dnia Przedsiębiorczości Kobiet odbędzie się w siedzibie ONZ w Nowym Jorku, w piątek 17 listopada (więcej szczegółów …).

Światowy Dzień Przedsiębiorczości Kobiet to ruch społeczny ukierunkowany na wsparcie oraz spotęgowanie pozycji przedsiębiorczych kobiet na świecie, a także stworzenie zespołu liderów w każdym kraju w celu wzmocnienia kluczowych w XXI w. umiejętności przywódczych, takich jak współpraca na arenie międzynarodowej czy komunikacja. Światowy Dzień Przedsiębiorczości Kobiet to również okazja do uhonorowania kobiet biznesu, które odniosły sukces i są inspiracją dla innych,  a jednocześnie zwrócenie uwagi, dlaczego warto inwestować w przedsiębiorczość pań.

Inicjatywa ta została zapoczątkowana przez Wendy Diamond, pomysłodawczynię i świa­towego Ambasadora Międzynarodowego Dnia Przedsiębiorczości Kobiet, autorkę bestsellerów, gwiazdę telewizyjna w Stanach Zjednoczonych. Dzięki jej zaangażowaniu dzień 19 listopada został ogłoszony Światowym Dniem Przedsiębior­czości Kobiet (Women’s Entrepreneurship Day Worldwide – w skrócie WED) i po raz pierwszy był obchodzony w 2014 r. w siedzi­bie ONZ w Nowym Jorku. Inicjatywa Women’s Entrepreneurship Day to jednak nie tylko jeden dzień w roku, ale światowy ruch społeczny promujący przedsiębiorczość wśród pań. Ustanowiono wówczas, że każdego roku ten dzień zadedykowany będzie przedsiębiorczym kobietom. Kobietom, które są właścicielkami firm, w szczególności firm rodzinnych, lub które planują swoją karierę zawodową polegającą na prowadzeniu własnej firmy.

Głównymi inicjatorami WED są liderzy zmian w USA: Burmistrz Nowego Jorku, Gubernator NJ w partnerstwie z ONZ oraz De­partamentem Stanu USA. Women’s Entrepreneurship Day to działania ukierunkowane na wsparcie oraz wzmocnienie pozycji przedsiębiorczych kobiet na całym świecie. To również okazja do uhonorowania pań, które odniosły sukces i są inspiracją dla innych, a jednocześnie odpowiedź na pytanie, dlaczego warto inwestować w ich przedsiębiorczość? Kobiety to ponad połowa populacji na świecie, ale mniej niż jedna trzecia liczby przedsiębiorców, co oznacza, że panie stanowią dużą część niewykorzystanego potencjału przedsiębior­czości.

Inicjatywa Women’s Entrepreneurship Day to jednak nie tylko jeden dzień w roku, ale światowy ruch społeczny promujący przedsiębiorczość wśród kobiet. Głównymi organizatorami WED są liderzy zmian w USA: Burmistrz Nowego Jorku, Gubernator NJ w partnerstwie z ONZ oraz Departamentem Stanu USA.

Women’s Entrepreneurship Day to ruch społeczny ukierunkowany na wsparcie oraz wzmocnienie pozycji przedsiębiorczych kobiet na całym świecie, a także stworzenie zespołu liderów w celu wzmacniania kluczowych w XXI w. umiejętności przywódczych, takich jak współpraca, komunikacja i współczucie, powszechnie kojarzonych z kobietami w domu i w pracy. To również okazja do uhonorowania kobiet biznesu, które odniosły sukces i są inspiracją dla innych,  a jednocześnie zwrócenie uwagi, dlaczego warto inwestować w przedsiębiorczość kobiet.

  • Kobiety to ponad połowa populacji na świecie, ale mniej niż ⅓ liczby przedsiębiorców – dlatego kobiety stanowią dużą część niewykorzystanego potencjału przedsiębiorczości na świecie.
  • Przedsiębiorczość kobiet nadaje sens ekonomii, to dzięki kobietom biznes ma sens. Startują z mniejszym wkładem finansowym i rzadziej bankrutują.
  • Kobiety inwestują 90% swoich dochodów we własne rodziny i lokalną społeczność poprzez wybieranie lepszych szkół dla swoich dzieci, lepszej opieki zdrowotnej i zdrowszej żywności. Mężczyźni natomiast inwestują jedynie 30% – 40% swoich dochodów we własne rodziny.
  • Kobiety decydują o wydatkach konsumpcyjnych o wartości 20 bilionów USD, co stanowi wartość około 70% wartości wszystkich zakupów na świecie.

Misją Women’s Entrepreneurship Day jest promowanie i wspieranie przedsiębiorczych kobiet, poprzez mobilizowanie i angażowanie zarówno mężczyzn jak i kobiet do bezinteresownego dzielenia się swoim czasem, doświadczeniami, umiejętnościami, wiedzą oraz udzielania wsparcia finansowego (3T: Time, Talent, Treasure).

W ramach Women’s Entrepreneurship Day, największej światowej inicjatywy promującej przedsiębiorczość i zmierzającej do poprawy sytuacji finansowej kobiet, powołano krajowych Ambasadorów WED, których zadaniem jest nadzorowanie i koordynowanie działań w ponad 144 krajach, wspierając i wzmacniając pozycję kobiet biznesu na każdym kontynencie. Światowi Ambasadorzy WED działają na każdym kontynencie, reprezentując kobiety w Australii, Ghanie, Kenii, Norwegii, Peru, Arabii Saudyjskiej, Singapurze, Ugandzie i innych krajach, w tym również w Polsce.

Polskę reprezentuje dwóch Ambasadorów WED: Urszula Ciołeszyńska – założycielka i Prezes Fundacji “Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet” oraz Sylwia Mokrysz – Członek Zarządu MOKATE SA, Ambasador Przedsiębiorczości Kobiet.

Więcej informacji o Women’s Entrepreneurship Day można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej www.womenseday.org.

PODOBNE WIADOMOŚCI