Regulamin strony www.ambas.org

 1. Strona internetowa działająca pod adresem https://www.ambas.org (zwana dalej Stroną), prowadzona jest przez fundację Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet, z siedzibą w Opolu, ul. Niemodlińska 107, KRS 0000714423, e-mail: ambas@ambas.org (zwana dalej Fundacją).
 2. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania ze Strony.
 3. Zadaniem Strony jest prezentacja informacji o działalności Fundacji oraz projektach realizowanych przez Fundację.

Polityka plików cookies

 1. Strona wykorzystuje pliki cookies i podobne technologie w celu zapewnienia poprawnego działania funkcjonalności oraz w celach statystycznych. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez Stronę, do przeglądarki internetowej, z której korzysta odwiedzający Stronę. Pliki cookies i nie przechowują żadnych danych osobowych.
 2. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies.
 3. Strona wykorzystuje system statystyk Google Analytics. Szczegółowe cele, do których Google Analytics wykorzystuje pliki cookies wymienione są w Polityce Prywatności Google (https://policies.google.com/privacy?hl=pl).

Ochrona Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja.
 2. Fundacja za pośrednictwem Strony może gromadzić dane uczestników wydarzeń organizowanych przez Fundację (zwanych dalej Uczestnikami). Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu prowadzenia zapisów, przygotowania i organizacji wydarzeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu.
 3. Fundacja będzie przetwarzała następujące dane osobowe:
  a) imię i nazwisko Uczestnika
  b) adres poczty elektronicznej Uczestnika
 4. Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa oraz dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (dostawca usług hostingowych, dostawca oprogramowania do rejestracji Uczestników).
 5. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Unię Europejską).
 6. Wobec Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym ich dane nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą do momentu odwołania zgody.
 8. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 9. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.