RESPEKT Ruch Społeczny

www.respektrs.pl

RESPEKT Ruch Społeczny – to nowa inicjatywa zainaugurowana w gronie Polskiej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet.

Główny cel: Promowanie szacunku i respektu w odpowiedzi na rozpowszechnianą mowę nienawiści, hejt, agresję i przemoc. Uważamy, że brak szacunku usprawiedliwia i wspiera przemoc!

Nasze Cele:

  • Promowanie respektu i szacunku we wszystkich obszarach funkcjonowania człowieka w szczególności w domu, w szkole oraz w pracy, w relacjach z innymi ludźmi oraz dla środowiska naturalnego.
  • Upowszechnianie praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także poczucia odpowiedzialności obywatelskiej i wysokich standardów etycznych w duchu zrównoważonego rozwoju.
  • Uświadamianie rodziców, wychowawców i nauczycieli szkół na wszystkich szczeblach edukacji dzieci i młodzieży, że przemoc, brutalność, nienawiść i mowę nienawiści można zwalczyć przez nauczenie respektu i szacunku najpierw wobec siebie a następnie wobec innych.
  • Promowanie sztuki mediacji jako formy rozwiązywania konfliktów.

Aktualnie Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet we współpracy z Fundacją Harmonia Życia realizuje projekt na rzecz profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci. Mając na uwadze rozpowszechnianie się mowy nienawiści, przemocy i agresji – uczymy dzieci w szkołach podstawowych szacunku, respektu i pozytywnych zachowań. Pomagają nam w tym ELEMENTARZE SZACUNKU – nowe podręczniki dla Dzieci oraz specjalne edycje podręczników dla Rodziców i Nauczycieli. Wkrótce więcej informacji.