Sympozjum “Academic Trends in Higher Education for Tolerance”

9 - 10 października 2019

Valetta, Malta

www.gctpnews.org

Światowa Rada Tolerancji i Pokoju (Global Council for Tolerance and Peace) zorganizowała międzynarodowe wydarzenie Pierwsze Sympozjum Akademickie na temat TOLERANCJI – First Academic Symposium on Tolerance “Academic Trends in Higher Education for Tolerance”, które odbyło się na Uniwersytecie Malta w Valletta w dniach 9 i 10 października 2019, pod patronatem Prezydenta Malty dr George Vella.

Organizatorzy zaprosili Urszulę Ciołeszyńską do prezentacji w czasie sesji plenarnej tematu związanego z uczeniem szacunku jako najważniejszej rzeczy w uczeniu tolerancji “Teaching RESPECT – this is the most important thing in order to learn tolerance”.

Należy wyjaśnić, że zaproszenie Urszuli Ciołeszyńskiej jest rezultatem jej działalności humanitarnej na arenie międzynarodowej, w tym jako Ambassador of Good Will  Lions Clubs International (www.lionsclubs.org) oraz jako współzałożycielki nowej inicjatywy, która powstała w gronie Polskiej Sieci Ambasadorów Przedsiebiorczosci Kobiet, tj. RESPECT Ruch Społeczny (www.respektrs.pl), którego cele to m.in.:

  1. Promowanie respektu i szacunku we wszystkich obszarach funkcjonowania człowieka w szczególności w domu, w szkole oraz w pracy, w relacjach z innymi ludźmi oraz dla środowiska naturalnego.
  2. Upowszechnianie praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także poczucia odpowiedzialności obywatelskiej i wysokich standardów etycznych w duchu zrównoważonego rozwoju.
  3. Uświadamianie rodziców, wychowawców i nauczycieli szkół na wszystkich szczeblach edukacji dzieci i młodzieży, że przemoc, brutalność, nienawiść i mowę nienawiści można zwalczyć przez nauczenie respektu i szacunku najpierw wobec siebie a następnie wobec innych.

UlotkaProgram ogólnyProgram sesji