Światowe Forum Gospodarcze WOMEN IN LEADERSHIP jest częścią międzynarodowego cyklu wydarzeń, które odbywa się co roku. Dwudniowe Forum jest gospodarzem liderów biznesu oraz początkujących przedsiębiorców z całego świata i umożliwia omówienie głównych wyzwań, przeszkód oraz kroków niezbędnych do przekształcenia współczesnej gospodarki w celu zapewnienia równych szans dla kobiet. Warto podkreślić, że każdego roku Forum gromadzi najbardziej wpływowych liderów biznesu w świecie arabskim, w Afryce, Azji, Europie i Ameryce.

W programie Forum znajdują się m. in. warsztaty, konferencje, wystąpienia inspirujących mówców, interaktywne sesje międzynarodowych zespołów eksperckich.

20 edycja Światowego Forum Gospodarczego WOMEN IN LEADERSHIP odbędzie się w październiku 2018 r. w Dubaju, Zjednoczone Emiraty Arabskie.