Należąc do grona Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet zobowiązuję się przestrzegać najwyższych standardów etyki biznesowej oraz ogólnie przyjętych zasad uczciwej konkurencji i dobrych obyczajów.

Deklaruję hojność w pochwałach i oszczędność w krytyce – tak by budować, a nie niszczyć.

Zobowiązuję się:

  • Traktować klientów w sposób uczciwy, rzetelny i z szacunkiem, czyli dokładnie tak jak chcemy być traktowani będąc klientem.
  • Przestrzegać obowiązujących przepisów prawa.
  • Wykonywać i dostarczać produkty oraz świadczyć usługi najwyższej jakości.
  • Wspierać lokalną gospodarkę kreując nowe miejsca pracy.
  • Być przyjaznym dla środowiska naturalnego.
  • Rozwiązywać wszelkie nieporozumienia i konflikty szybko, uczciwie i z poszanowaniem wszystkich stron.
  • Promować i rekomendować Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet.