“Międzynarodowa Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet” Federacja Stowarzyszeń

Międzynarodowa Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet

KRS 0000626376 • NIP 7543122596 • REGON 364848805

Siedziba: 45-079 Opole, ul. T. Kościuszki 22/5
Biuro Zarządu: 45-940 Opole, ul. Niemodlińska 107

e-mail: ambas@ambas.org

Konto w ING Bank Śląski nr 65 1050 1504 1000 0090 3097 8457

www.ambas.orgfacebook.com/ambas.org