NutriSelect Pure – 100% naturalny nawóz organiczno-mineralny

W dzisiejszych czasach, gdy coraz większy nacisk kładzie się na zdrowe i naturalne jedzenie, produkty ekologiczne stały się bardziej popularne niż kiedykolwiek wcześniej. Jednym z elementów, który przyczynia się do uprawy zdrowych i bezpiecznych roślin, są nawozy organiczne. NutriSelect Pure to nowoczesny nawóz organiczno-mineralny, który ze względu na swoją recepturę, jest doskonałym wyborem dla osób dbających o środowisko i zdrowie. Poniżej przedstawiamy bliżej ten certyfikowany produkt, który zapewnia żyzność gleby i wspiera rozwój zdrowych roślin.

Nawóz nowej generacji NutriSelect Pure występuje w postaci pylistej lub granulatu, jest bezwonny, neutralny, nie zawiera żadnych sztucznych komponentów, wszystkie składniki organiczno-mineralne są w 100% naturalne. Nawóz posiada Certyfikat Rolnictwa Ekologicznego oraz CE zapewniający wymogi UE. NutriSelect Pure to kompletny i samowystarczalny środek do uprawy roślin oraz użyźniania gleby, nie wymaga żadnych dodatkowych środków i substancji w tym oprysków. Zapewnia najlepsze warunki dla produkcji pełnowartościowej i bezpiecznej żywności mając na celu dobrą jakość zdrowia i życia obecnych oraz przyszłych pokoleń.

TiCuNa Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu w Polsce jest właścicielem patentu i producentem nawozów nowej generacji NutriSelect Pure.

Firma nie tylko produkuje, ale również kontynuuje dalsze prace badawczo-rozwojowe nad rozszerzeniem asortymentu zgodnie z misją:
“Wspierać rolników, ogrodników, hodowców i środowisko naturalne, oferując nawozy nowej generacji NutriSelect Pure zapewniające warunki dla produkcji pełnowartościowej i bezpiecznej żywności, dla dobrego zdrowia obecnych oraz przyszłych pokoleń”.

NutriSelect Pure to 100% naturalny nawóz organiczno-mineralny nowej generacji

NutriSelect Pure – co to jest?

Nawóz nowej generacji NutriSelect Pure jest produkowany w Polsce według opatentowanej receptury przyjaznej środowisku naturalnemu, która zapewnia warunki dla produkcji pełnowartościowej i bezpiecznej żywności dla dobrego zdrowia obecnych oraz przyszłych pokoleń.

Wszystkie składniki organiczno-mineralne są 100% naturalne, nawóz nie zawiera żadnych sztucznych substancji. Nawóz posiada Certyfikat Rolnictwa Ekologicznego oraz CE, spełniający wymogi w Unii Europejskiej.

 • Nowatorski i w 100% naturalny nawóz organiczno-mineralny w postaci pylistej i granulatu, bezwonny i neutralny.
 • Kompletny i samowystarczalny środek do uprawy roślin oraz użyźniania gleby, nie wymaga żadnych dodatkowych środków i substancji w tym oprysków.
 • Wysiewany jeden raz w cyklu wegetacji (przed zasiewami) jest alternatywą dla nawozów sztucznych pod względem ekonomicznym i wysokich walorów jakościowych dla zdrowia.
 • Nawóz NutriSelect Pure to produkt o właściwościach remineralizujących glebę oraz wzmacniający ochronę roślin na działanie stresu biotycznego i abiotycznego, wzmacnia odporność roślin i grzybów na działanie patogenów.
 • Zawiera minerały o powolnym uwalnianiu składników pokarmowych oraz nie jest wypłukiwany do wód gruntowych.
 • Zawiera krzem, który ochrania rośliny przed przemarzaniem, przesuszaniem oraz nadaje sprężystość.
 • Działa pozytywnie na tworzenie próchnicy glebowej.

NutriSelect Pure wspiera uprawę roślin i grzybów, ma zastosowanie w rolnictwie ekologicznym i konwencjonalnym, w parkach i terenach zieleni, na różnych rodzajach gleb, szczególnie słabych, gliniastych, solankowych i piaszczystych, może być wykorzystywany do upraw polowych i szklarniowych, do uprawy pieczarek oraz grzybów jadalnych i leczniczych.

NutriSelct Pure – jakie zapewnia korzyści?

NutriSelect Pure zawiera duże ilości humusu. Korzyści wynikające ze stosowania kwasów humusowych są powszechnie doceniane – podnoszą żyzność gleby. Aktywność kwasów humusowych z naszych surowców jest około 7-krotnie wyższa od kwasów humusowych pochodzących z innych źródeł (obornik/kompost), ponieważ substancja organiczna jest już całkowicie rozłożona, podczas gdy substancja organiczna w oborniku/kompoście jest szybko mineralizowana bez tworzenia żyznego humusu.

W 1 MT nawozu NutriSelect Pure, w zależności od tworzonego składu, jest zawartych od 30 do 500 kg kwasów humusowych, bez żadnych niepożądanych pozostałości, np. antybiotyków.

Zawartość kwasów humusowych w 1 kg NutriSelect Pure odpowiada ilości kwasów humusowych zawartych w około 30 ton obornika.

 • Poprawia transport składników odżywczych z gleby.
 • Jest aktywatorem procesów biochemicznych gleby.
 • Aktywizuje rozwój mikroorganizmów glebowych.
 • Ogranicza występowanie chorób doglebowych.
 • Zwiększa zdolność wymiany kationowej w glebie.
 • Intensyfikuje fotosyntezę i metabolizm, zwiększa odporność roślin na stres biotyczny i abiotyczny.
 • Zwiększa zdolność roślin do szybkiego dostosowywania się do zmian klimatu.
 • Posiada zdolność użyźniania i regeneracji gleby wyjałowionej wskutek nawożenia nawozami sztucznymi.
 • Poprawia jakość gleby, zwiększa zawartość próchnicy w ziemi.
 • Przyśpiesza kiełkowanie i wzrost roślin, zwiększa system korzeniowy.
 • Absorbuje nadmiar wody, powoli go wchłania i w powoli oddaje, gdy zaistnieje potrzeba.
 • Wiąże związki metali ciężkich i zapobiega ich wchłanianiu do roślin.
 • Zabezpiecza rośliny przed patogenami, pleśniami, grzybicą, chorobami uprawowymi oraz szkodnikami.
 • Posiada właściwości kumulowania wody w glebie oraz utrzymywania wilgotności niezbędnej do prawidłowego rozwoju upraw, tym samym redukuje skutki suszy.
 • Skraca okres wegetacji oraz zwiększa wydajność płodów.
 • Jest produktem samowystarczalnym, co oznacza, że nie należy stosować żadnych dodatkowych produktów rolnych.
 • Rośliny uprawiane z nawozem nowej generacji NutriSelect Pure zawierają więcej składników odżywczych i pierwiastków śladowych, dzięki czemu żywność jest zdrowsza i lepiej smakuje.

NutriSelect Pure – jak działa?

Nawóz NutriSelect Pure ma postać pylistą lub granulatu, jest stosowany jeden raz przed każdym wysiewem w cyklu wegetacji, regeneruje glebę i zapewnia kompleksowe żywienie roślin, zapewnia przyswajanie optymalnych ilości mikro i makroelementów odżywiających i regenerujących uprawy.

Zawiera minerały o powolnym uwalnianiu składników pokarmowych, nie jest wypłukiwany do wód gruntowych.

NutriSelect Pure działa precyzyjnie dzięki fenomenalnej inżynierii procesu wytwarzania produktów w oparciu o ściśle tajną, opatentowaną recepturę, która jest efektem wieloletnich prac badawczo-rozwojowych przy użyciu najbardziej nowoczesnych technik kompresji kwantowej oraz sztucznej inteligencji.

Jest przygotowywany pod określonego klienta na bazie otrzymanych informacji o pH gleby oraz rodzaju planowanej uprawy rolnej. Pozwala to przygotować taki dobór pierwiastków, który po ich implementacji do gleby, uruchamia proces właściwego dla danego rodzaju upraw przyswajalności tych pierwiastków.

Nowoczesna technologia produkcji NutriSelect Pure w oparciu o autorski algorytm kalkulacyjny stanowi uniwersalne podejście do procesów optymalizacji pozwala uwzględniać do 100 pozycji materiałów i pierwiastków chemicznych żeby znaleźć idealne zestawienie posiadanych surowców, w których zakresy pierwiastków w całości mieszczą się w zakresach produktu finalnego.

NutriSelect Pure – dla kogo?

Nawozy nowej generacji NutriSelect Pure są przeznaczone dla rolników, ogrodników, hodowców i środowiska naturalnego, zapewniając warunki dla produkcji pełnowartościowej i bezpiecznej żywności, dla dobrego zdrowia obecnych oraz przyszłych pokoleń.

Rekomendowane jest stosowanie nawozów NutriSelect Pure dla poszukujących poprawy efektywności upraw polowych i plantacji, tj. zboża, rzepak, ziemniaki, buraki, kukurydza, słonecznik, ryż, upraw ogrodniczych szklarniowych i pod osłonami, w szczególności warzywnych, sadowniczych, roślin ozdobnych i trawników, pieczarek oraz grzybów leczniczych, a także upraw tropikalnych, owoców i roślin egzotycznych.

Producent pragnie rozszerzać grono użytkowników nawozu NutriSelect Pure i kontynuuje prace badawczo-rozwojowe w zakresie zastosowania, a następnie komercjalizacji rozwiązań mających na celu wyeliminowanie globalnych problemów związanych ze skutkami stosowania nawozów sztucznych, które zatruwają wody gruntowe docierając do rzek, mórz i oceanów degradując całą faunę i florę.

Dotychczasowe badania potwierdziły, że NutriSelect Pure jest bardzo skuteczny w wyeliminowaniu związków toksycznych w akwenach wodnych (rzeki, jeziora, oceany) o różnych podłożach i pomaga w eliminowaniu sinicy, „red tide” oraz problemów degradacji raf koralowych.

NutriSelect Pure jest odpowiedzią na 17 celów globalnych ONZ zgodnie z dokumentem “Przekształcania naszego świata: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030”, który promuje przeobrażanie świata z szacunkiem dla środowiska naturalnego, z myślą o przyszłych pokoleniach w obszarach o kluczowym znaczeniu dla ludzkości, uwzględniających równowagę pomiędzy rozwojem gospodarczym, społecznym i środowiskowym.
Cel Nr 2 – Zero głodu … “zapewnienie wszystkim bezpiecznej i pełnowartościowej żywności, a także wsparcie sektora rolniczego”.
Cel Nr 12 – Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja … ”kontrola chemikaliów i zanieczyszczeń w procesie produkcji, ograniczenie ich dostępu do środowiska, zbiorników wodnych i powietrza.”
Cel Nr 13 – Działania w dziedzinie klimatu … ”wprowadzenie odpowiedniej polityki i strategii do firm i organizacji, podnoszenie wiedzy i świadomości w dziedzinie ekologii.”

W Unii Europejskiej obowiązują jedne z najsurowszych na świecie normy w zakresie ochrony środowiska. Na wielu frontach prowadzone są prace mające na celu zapewnienie bezpiecznej wody pitnej, poprawę jakości powietrza i ograniczenie skutków stosowania szkodliwych substancji chemicznych.

Od 16 lipca 2022 r. na rynki europejskie można wprowadzać tylko nawozy z oznaczone certyfikatem CE (potwierdzenie, że produkty te spełniają aktualnie obowiązujące normy). Nowe obowiązki obciążą przede wszystkim producentów, ale także importerów i dystrybutorów, którzy także są zobligowani do weryfikacji nawozów pod kątem spełniania warunków nałożonych przez w/w rozporządzenie.