Konferencja “Odpowiedzialny biznes w sytuacjach kryzysów międzynarodowych”

11 czerwca 2019 godz. 9:00 - 17:00

Ptak Warsaw Expo, Al. Katowicka 62

www.humanitarianexpo.com/#konferencja

Zapraszamy do udziału w Konferencji “Odpowiedzialny biznes w sytuacjach kryzysów międzynarodowych”, która zainauguruje Warsaw Humanitarian Expo – największe w Europie Środkowo-Wschodniej targi poświęcone globalnej pomocy humanitarnej i związanemu z tym biznesowi.

REJESTRACJAPROGRAM KONFERENCJI

Konferencję otworzy Pan Jacek Czaputowicz, Minister Spraw Zagranicznych RP. W czterech panelach tematycznych wybitni specjaliści – przedstawiciele instytucji UE, rodziny Narodów Zjednoczonych, politycy oraz liczni przedstawiciele międzynarodowych organizacji pozarządowych i firm – dyskutować będą na temat wyzwań związanych z pomocą humanitarną i rozwojową oraz zaangażowaniem biznesu w tym sektorze. Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem Prezydenta RP, Pana Andrzeja Dudy.

Urszula Ciołeszyńska – Prezes Polskiej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet weźmie udział w dyskusji panelowej MOTYWACJE, PERSPEKTYWY I WYZWANIA. BIZNES I ETYKA W KRYZYSACH HUMANITARNYCH I SYTUACJACH POKONFLIKTOWYCH (godz. 11:15 – 12:45):

Zmiana charakteru kryzysów humanitarnych zmusza nas do opracowania nowego sposobu myślenia o tym, jak pracować skuteczniej i wydajniej. Paneliści przeanalizują i zidentyfikują sposoby jak sektor prywatny mógłby odgrywać bardziej znaczącą rolę w udzielaniu pomocy podczas kryzysów humanitarnych i sytuacji pokonfliktowych.

Jakie są możliwości zaangażowania biznesu w pomoc humanitarną?
Jaka może być wartość dodana zaangażowania biznesu w terminowe, odpowiednie i skuteczne działania humanitarne?
Czy sektor prywatny odgrywa istotną rolę w działaniach humanitarnych?
A jeśli tak, w jaki sposób możemy rozwinąć bardziej skuteczną i korzystną dla obu stron współpracę?
Jaką rolę w pomocy humanitarnej mogą odegrać gospodarki rozwijające się?
Czy nadal można zapewnić etyczną pomoc humanitarną?
W jaki sposób możemy zapewnić, że pomoc humanitarna pozostaje zgodna z zasadami?

MODERATOR: Angus Rennie (Senior Manager, UN Global Compact)

PANELIŚCI: Agnès Marcaillou (Dyrektor, Agencja ONZ ds. Rozminowania); Patrice Quesada (Starszy specjalista ds. pokryzysowych i zagrożeń regionalnych, Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji); Katarzyna Zajdel-Kurowska (Zastępca Dyrektora Wykonawczego, Bank Światowy); Sahba Sobhani (Globalny Doradca Programowy – Sektor Prywatny, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju); Sergii Doma (Starszy doradca na Ukrainie, Center for Civilians in Conflict); Urszula Ciołeszyńska (Prezes, Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet)

Aby wziąć udział w Konferencji konieczna jest wcześniejsza rejestracja. Konferencja odbywać się będzie w języku angielskim (dostępne będzie tłumaczenie na język polski). Zapewniono dojazd do PTAK WARSAW EXPO z przystanku Centrum 03 (ul. Marszałkowska, przy Pałacu Kultury i Nauki). Przewidziano także dodatkowy, wcześniejszy autobus wyjeżdżający z przystanku Centrum 03 o godz. 7:45 (11 czerwca). Z uwagi na niezbędne procedury bezpieczeństwa uprzejmie prosimy o przybycie do godz. 8:15. Szczegóły dotyczące dojazdu oraz formularz rejestracji znajdują się na stronie Warsaw Humanitarian Expo: www.humanitarianexpo.com.

Zapraszamy również do odbywającego się równolegle w ramach Warsaw Humanitarian Expo Miasteczka Humanitarnego. W ramach Miasteczka uczelnie, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia zorganizują kilkadziesiąt różnych wydarzeń w formie debat, seminariów, warsztatów czy wystaw na tematy związane z pomocą humanitarna i rozwojową, dzieląc się swoimi doświadczeniami oraz najlepszymi praktykami, a także zachęcając do dyskusji nad konkretnymi aspektami rozwiązań związanych z tą działalnością. Dokładny program Miasteczka znajdziecie Państwo na stronie Expo.