Dyskusja “Wsparcie przedsiębiorczości kobiet jako element odbudowy i rozwoju społeczności lokalnych poprzez edukację”

11 czerwca 2019 godz. 14:30 - 15:30

Ptak Warsaw Expo (sala E), Al. Katowicka 62

www.humanitarianexpo.com

Urszula Ciołeszyńska – Prezes Polskiej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet poprowadzi we wtorek 11 czerwca, w godz. 14:30 – 15:30 (w sali E) dyskusję Wsparcie przedsiębiorczości kobiet jako element odbudowy i rozwoju społeczności lokalnych poprzez edukację.

Dyskusja dotyczyła będzie prezentacji doświadczeń oraz możliwych mechanizmów wspierania przedsiębiorczości kobiet na terenach dotkniętych katastrofami, klęskami żywiołowymi i humanitarnymi, a także na ile takie działania stanowić mogą element zwalczania skutków tych nieszczęśliwych zdarzeń oraz – w dalszej perspektywie – także element rozwoju społeczności lokalnych. Rozmowa dotyczyła będzie konkretnych przykładów wspólnego zaangażowania biznesu i organizacji pozarządowych. Zostaną przedstawione doświadczenia w zakresie współpracy i wspierania przedsiębiorczości kobiet na Ukrainie.

W dyskusji wezmą udział:
1. Rafał Wasik Secretary General of International Human Rights Commission (www.ihrchq.org)
2. Ludmyła Suprun Ambassador of International Human Rights Commission in Ukraine
3. Dr Ferhad Ibrasimovic President of International Organization for Peace (www.io-peace.org), Ambassador of World Peace
4. Dr Necdal Disli Ambassador for Peace Director for Jezidi in Region Shengal in Iraq
5. Dr Safet Disli Director to Region Bremen and Leer in Germany
6. Jaroslav Nestorovych President of EPICENTR for Children in Termopil Ukraine (www.epicentr-children.org)

Projekty wspierające przedsiębiorczość kobiet na Ukrainie zrealizowane przez Polską Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet:


Warsaw Humanitarian Expo

REJESTRACJAPROGRAM RAMOWY

Warsaw Humanitarian Expo jest inicjatywą unikalną i pionierską w Europie Środkowo-Wschodniej pozwalającą na zaprezentowanie oferty produktowej, która może być wykorzystana w działaniach humanitarnych i rozwojowych.

Udział w EXPO stworzy niepowtarzalną szansę na nawiązanie bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami organizacji polskich i międzynarodowych, które zajmują się organizacją działań pomocowych. Zapoznacie się Państwo z możliwościami, procedurami i zasadami udziału w zamówieniach organizacji międzynarodowych oraz pozarządowych organizacji pomocowych, co niewątpliwie stworzy szansę na zaistnienie biznesu w olbrzymim sektorze działającym na rzecz pomocy humanitarnej i rozwojowej.

 • Pierwsze i jedyne takie Wydarzenie w Europie Środkowo-Wschodniej
 • Patronat Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy
 • Współorganizator – Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • okazja wejścia na globalny rynek dostaw na rzecz pomocy humanitarnej wart 18 mld $ (ca 68 mld złotych) w skali roku
 • spotkania B2B z przedstawicielami agencji i agend ONZ zajmujących się organizacją, zakupami i dystrybucją pomocy humanitarnej
 • nawiązanie bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami międzynarodowych i krajowych organizacji pomocowych z Polski i zagranicy
 • prezentacja oferty produktowej Donatorom zajmującym się organizacją akcji humanitarnych i rozwojowych
 • pozyskanie wiedzy nt. systemu zamówień ONZ
 • pozyskanie wiedzy jak uczestniczyć w programach rozwojowych ONZ
 • udział w Konferencji „Odpowiedzialny Biznes w Sytuacjach Kryzysów Humanitarnych”
 • udział w Warszawskim Forum Zamówień w Organizacjach Międzynarodowych

Miasteczko Humanitarne

MIASTECZKO HUMANITARNE 2019PROGRAMORGANIZATORZY

Odwiedź Miasteczko Humanitarne w trakcie Warszawskich Targów Humanitarnych.

 • Poznaj ludzi zaangażowanych na co dzień w pomoc humanitarną i organizacje prowadzące akcje pomocowe na całym świecie.
 • Przysłuchaj się interesującym debatom o sposobach zapobiegania i zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych.
 • Dowiedz się, jak wyjechać na misje humanitarne prowadzone przez organizacje międzynarodowe.
 • Poznaj młodych ludzi z uczelni i szkół, którzy też myślą o zaangażowaniu się w pomoc innym.
 • Dowiecie się, jak nowoczesne technologie np. drony i wirtualna rzeczywistość, pomagają w zapobieganiu i zwalczaniu skutków katastrof i klęsk żywiołowych.

W Miasteczku Humanitarnym spotkacie ludzi, których nie udałoby się Wam poznać gdzie indziej!

Wsparcie przedsiębiorczości kobiet jako element odbudowy i rozwoju społeczności lokalnych poprzez edukację.


Światowy Zjazd Wolontariuszy

REJESTRACJAHARMONOGRAM

ŚWIATOWY ZJAZD WOLONTARIUSZY podczas największych na Świecie targów poświęconych pomocy humanitarnej Warsaw Humanitarian Expo 2019! To okazja by poznać ludzi, wyzwania i projekty związane z wolontariatem skupionym przy światowych liderach. Dzięki udziałowi każdy wolontariusz będzie miał okazję do spotkania koordynatorów projektów z organizacji z całego świata. Spotkaniom będzie towarzyszyć platforma wymiany wiedzy i doświadczeń ekspertów. Zarejestruj się, otrzymaj bezpłatny bilet i weź udział wydarzeniu.