Zdzisława Dacko-Pikiewicz
fot. arch. pryw.

dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz

Prof. nadzwyczajny, Rektor

Akademia WSB

W życiu kieruję się kilkoma wartościami. Przede wszystkim jestem uczciwa wobec siebie i innych oraz staram się otaczać dobrymi ludźmi. Próbuję we wszystkim dostrzegać dobre strony i cieszyć się małymi rzeczami. Nie chcę i nie muszę być ideałem, więc we wszystkim co robię, staram się być autentyczna. Uśmiecham się dużo i szczerze. Rodzina to moja ostoja i ogromny sukces. Pomijając wszelkie funkcje, jakie pełnię, przede wszystkim jestem matką dwójki wspaniałych dzieci, licealistki i studenta. Razem realizujemy wspólne pasje podróżnicze, sportowe i oczywiście naukowe. Dbam o relacje z bliskimi, o szeroko rozumiany „dom”. Zainteresowania pozazawodowe pozwalają mi utrzymać równowagę między życiem prywatnym i zawodowym.

Akademia WSB jest obecnie jedną z najprężniej rozwijających się uczelni w Polsce. Na przestrzeni minionych dwóch dekad uczelnia wypromowała łącznie ponad 31 tys. absolwentów. Kształcimy w ramach studiów I i II stopnia (17 kierunków studiów), podyplomowych (ponad 100 kierunków), MBA oraz doktorskich. Posiadamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika oraz do nadawania najwyższej godności akademickiej – tytułu doktora honoris causa.