Angelika Jarosławska
fot. Sebasstian Skalski

Angelika Jarosławska

Wiceprezes Zarządu

Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw

Jestem koordynatorem największego powojennego programu POLSKA 3.0 – Narodowego Programu RP, strategicznego programu Trójmorza, największego infrastrukturalnego programu klastrowego w Polsce, uznanego za Centralny Okręg Przemysłowy na miarę XXII wieku. Członkiem Rady Nadzorczej City Security, Wiceprezesem zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, wspieram znaczenie firm rodzinnych w Polsce. Członkiem Komitetu Przemysłowego Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, członkiem prac Polskiego Lobby Przemysłowego. Ukończyłam Uniwersytet Jagielloński, studiowałam ekonomię międzynarodową oraz ekonomię stosowaną. Ukończyłam także Programy Klastrowe na IESE Business School w Barcelonie. Studiuję jednocześnie zarządzanie na Warszawskiej Wyższej Szkole Zarządzania i na Wyższej Szkole Służb Lotniczych w Bydgoszczy. Jestem miłośniczką sztuki, lotnictwa, podróży, historii, książek oraz sportów ekstremalnych.

Jestem koordynatorem Narodowego Programu Rzeczypospolitej Polskiej – Polska 3.0. To największy klastrowy projekt w Europie, oddolny program gospodarczy dla Polski. Polska 3.0 to program zintegrowanych działań, mających na celu połączenie polskich rzek, autostrad i kolei w jedną płaszczyznę transportu multimodalnego oraz budowę największego w Europie Ponadnarodowego Centrum Logistycznego w Gorzyczkach, w ramach którego krzyżują się najważniejsze korytarze transportowe w Europie. Przygotowujemy także walutę Trójmorza, która ma zostać włączona do szerokiego obiegu.