W 2017 roku główne wydarzenia Women’s Entrepreneurship Day odbywały się w dniu 17 listopada w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Towarzyszyły im dodatkowe imprezy odbywające się jednocześnie w wielu  innych krajach na całym świecie.

Właśnie w dniu 17 listopada 2017 r. podczas wieczornej Gali Przedsiębiorczości Kobiet w hotelu Sofitel Warsaw Victoria odbyła się uroczysta inauguracja projektu “Biznesowe inspiracje Polek i Polaków na świecie”, realizowanego przez Międzynarodową Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet oraz PREMIER International Business Club. Temat przewodni pierwszej edycji to “Biznesowe inspiracje Polek na świecie”. Do tematu pierwszej edycji nawiązuje książka, która została napisana przez 20 Polek, które odniosły sukces w biznesie w różnych krajach.

“Biznesowe inspiracje Polek i Polaków na świecie”
Projekt edukacyjno-promocyjny


Dzień 19 listopada został ogłoszony Światowym Dniem Przedsiębiorczości Kobiet (Women’s Entrepreneurship Day – w skrócie WED) i po raz pierwszy był obchodzony 19 listopada 2014 r. w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.

Ustanowiono wówczas, że każdego roku ten dzień zadedykowany będzie przedsiębiorczym kobietom. Kobietom, które są właścicielkami firm, w szczególności firm rodzinnych, lub które planują swoją karierę zawodową polegającą na prowadzeniu własnej firmy.

Inicjatywa Women’s Entrepreneurship Day to jednak nie tylko jeden dzień w roku, ale światowy ruch społeczny promujący przedsiębiorczość wśród kobiet. Głównymi organizatorami WED są liderzy zmian w USA: Burmistrz Nowego Jorku, Gubernator NJ w partnerstwie z ONZ oraz Departamentem Stanu USA.

Women’s Entrepreneurship Day to ruch społeczny ukierunkowany na wsparcie oraz wzmocnienie pozycji przedsiębiorczych kobiet na całym świecie, a także stworzenie zespołu liderów w celu wzmacniania kluczowych w XXI w. umiejętności przywódczych, takich jak współpraca, komunikacja i współczucie, powszechnie kojarzonych z kobietami w domu i w pracy. To również okazja do uhonorowania kobiet biznesu, które odniosły sukces i są inspiracją dla innych,  a jednocześnie zwrócenie uwagi, dlaczego warto inwestować w przedsiębiorczość kobiet.

  • Kobiety to ponad połowa populacji na świecie, ale mniej niż ⅓ liczby przedsiębiorców – dlatego kobiety stanowią dużą część niewykorzystanego potencjału przedsiębiorczości na świecie.
  • Przedsiębiorczość kobiet nadaje sens ekonomii, to dzięki kobietom biznes ma sens. Startują z mniejszym wkładem finansowym i rzadziej bankrutują.
  • Kobiety inwestują 90% swoich dochodów we własne rodziny i lokalną społeczność poprzez wybieranie lepszych szkół dla swoich dzieci, lepszej opieki zdrowotnej i zdrowszej żywności. Mężczyźni natomiast inwestują jedynie 30% – 40% swoich dochodów we własne rodziny.
  • Kobiety decydują o wydatkach konsumpcyjnych o wartości 20 bilionów USD, co stanowi wartość około 70% wartości wszystkich zakupów na świecie.

Misją Women’s Entrepreneurship Day jest promowanie i wspieranie przedsiębiorczych kobiet, poprzez mobilizowanie i angażowanie zarówno mężczyzn jak i kobiet do bezinteresownego dzielenia się swoim czasem, doświadczeniami, umiejętnościami, wiedzą oraz udzielania wsparcia finansowego (3T: Time, Talent, Treasure).

W ramach Women’s Entrepreneurship Day, największej światowej inicjatywy promującej przedsiębiorczość i zmierzającej do poprawy sytuacji finansowej kobiet, powołano krajowych Ambasadorów WED, których zadaniem jest nadzorowanie i koordynowanie działań w ponad 144 krajach, wspierając i wzmacniając pozycję kobiet biznesu na każdym kontynencie. Światowi Ambasadorzy WED działają na każdym kontynencie, reprezentując kobiety w Australii, Ghanie, Kenii, Norwegii, Peru, Arabii Saudyjskiej, Singapurze, Ugandzie i innych krajach, w tym również w Polsce.

Polskę reprezentuje dwóch Ambasadorów WED: Urszula Ciołeszyńska – założycielka i Prezes Zarządu Federacji Stowarzyszeń “Międzynarodowa Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet” oraz Sylwia Mokrysz – Członek Zarządu MOKATE S.A., Ambasador Przedsiębiorczości Kobiet.

Więcej informacji o Women’s Entrepreneurship Day można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej www.womenseday.org.