Dzień 19 listopada został ogłoszony Światowym Dniem Przedsiębiorczości Kobiet (Women’s Entrepreneurship Day – w skrócie WED) i po raz pierwszy był obchodzony 19 listopada 2014 r. w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.

Ustanowiono wówczas, że każdego roku ten dzień zadedykowany będzie przedsiębiorczym kobietom. Kobietom, które są właścicielkami firm, w szczególności firm rodzinnych, lub które planują swoją karierę zawodową polegającą na prowadzeniu własnej firmy.

W tym roku główne wydarzenia Women’s Entrepreneurship Day odbędą się 18 listopada w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Towarzyszyły im będą dodatkowe imprezy odbywające się jednocześnie w wielu  innych krajach na całym świecie.

Women’s Entrepreneurship Day będzie również gospodarzem pierwszej imprezy o nazwie Choose Women Wednesday, która odbędzie się 30 listopada 2016 r. i której celem jest celebrowanie i wspieranie firm prowadzonych przez kobiety.

Inicjatywa Women’s Entrepreneurship Day to jednak nie tylko jeden dzień w roku, ale światowy ruch społeczny promujący przedsiębiorczość wśród kobiet. Głównymi organizatorami WED są liderzy zmian w USA: Burmistrz Nowego Jorku, Gubernator NJ w partnerstwie z ONZ oraz Departamentem Stanu USA.

Women’s Entrepreneurship Day to ruch społeczny ukierunkowany na wsparcie oraz wzmocnienie pozycji przedsiębiorczych kobiet na całym świecie, a także stworzenie zespołu liderów w celu wzmacniania kluczowych w XXI w. umiejętności przywódczych, takich jak współpraca, komunikacja i współczucie, powszechnie kojarzonych z kobietami w domu i w pracy. To również okazja do uhonorowania kobiet biznesu, które odniosły sukces i są inspiracją dla innych,  a jednocześnie zwrócenie uwagi, dlaczego warto inwestować w przedsiębiorczość kobiet.

  • Kobiety to ponad połowa populacji na świecie, ale mniej niż ⅓ liczby przedsiębiorców – dlatego kobiety stanowią dużą część niewykorzystanego potencjału przedsiębiorczości na świecie.
  • Przedsiębiorczość kobiet nadaje sens ekonomii, to dzięki kobietom biznes ma sens. Startują z mniejszym wkładem finansowym i rzadziej bankrutują.
  • Kobiety inwestują 90% swoich dochodów we własne rodziny i lokalną społeczność poprzez wybieranie lepszych szkół dla swoich dzieci, lepszej opieki zdrowotnej i zdrowszej żywności. Mężczyźni natomiast inwestują jedynie 30% – 40% swoich dochodów we własne rodziny.
  • Kobiety decydują o wydatkach konsumpcyjnych o wartości 20 bilionów USD, co stanowi wartość około 70% wartości wszystkich zakupów na świecie.

Misją Women’s Entrepreneurship Day jest promowanie i wspieranie przedsiębiorczych kobiet, poprzez mobilizowanie i angażowanie zarówno mężczyzn jak i kobiet do bezinteresownego dzielenia się swoim czasem, doświadczeniami, umiejętnościami, wiedzą oraz udzielania wsparcia finansowego (3T: Time, Talent, Treasure).

W ramach Women’s Entrepreneurship Day, największej światowej inicjatywy promującej przedsiębiorczość i zmierzającej do poprawy sytuacji finansowej kobiet, powołano krajowych Ambasadorów WED, których zadaniem jest nadzorowanie i koordynowanie działań w ponad 144 krajach, wspierając i wzmacniając pozycję kobiet biznesu na każdym kontynencie. Światowi Ambasadorzy WED działają na każdym kontynencie, reprezentując kobiety w Australii, Ghanie, Kenii, Norwegii, Peru, Arabii Saudyjskiej, Singapurze, Ugandzie i innych krajach, w tym również w Polsce.

Polskę reprezentuje dwóch Ambasadorów WED:

  • Urszula Ciołeszyńska – założycielka i Prezes Zarządu Federacji Stowarzyszeń “Międzynarodowa Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet”

oraz

  • Sylwia Mokrysz – Członek Zarządu MOKATE S.A., Ambasador Przedsiębiorczości Kobiet.

Sylwia Mokrysz będzie uczestniczyć w oficjalnych wydarzeniach WED w siedzibie ONZ w Nowym Jorku i stamtąd przekaże najbardziej aktualne informacje o Women’s Entrepreneurship Day na świecie.

Urszula Ciołeszyńska będzie w tym czasie w Kijowie na Ukrainie, gdzie przenoszone są dobre wzorce z Polski, w tym inicjatywa WED oraz Międzynarodowa Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet. W sobotę 19 listopada, z okazji WED, w Kijowie odbędzie się uroczysta inauguracja działalności pierwszego nowego stowarzyszenia należącego do Federacji Stowarzyszeń “Międzynarodowa Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet”, które powstało we współpracy z  Ambasadorem Przedsiębiorczości Kobiet Weroniką Marczuk oraz przedsiębiorczymi kobietami z Ukrainy.

Więcej informacji o Women’s Entrepreneurship Day można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej www.womenseday.org.