Rekonstrukcja zdrowia wraz z powrotem do samodzielności to program powypadkowej opieki zdrowotnej – dla osób poszkodowanych w wypadkach jak i innych zdarzeniach losowych.

Autorski program został przygotowany przez Instytut Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. (Instytut posiada pełne prawa autorskie jak i wszelkie kwestie prawne zostały zastrzeżone przez Rzecznika Patentowego RP) przy współpracy uczestników Centrum Kompetencyjnym Zarządzania Ryzykiem Risk Alert oraz wieloma innymi Partnerami Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED.

Według Polskiego Czerwonego Krzyża każdego dnia w wypadkach ginie średnio 15 osób, a 160 zostaje rannych. Najczęściej poszkodowanymi są ludzie w młodym i średnim wieku – w 67% wszystkich wypadków biorą udział osoby poniżej 45 roku życia.

Program obejmuje przeprowadzanie za pośrednictwem Partnerów Klastra PIKMED (zarówno w Polsce i za granicą) kompleksowego procesu Rekonstrukcji Zdrowia wraz z Powrotem do Samodzielności, finansowanego z należnego odszkodowania lub z innych dostępnych źródeł. Proces rekonstrukcji zdrowia przeprowadzany będzie w partnerskich ośrodkach medycznych zarówno w Polsce jak i za granicą. Instytut Opieki Zdrowotnej organizuje i prowadzi nadzór nad przeprowadzeniem rekonstrukcji zdrowia. Podczas procesu rekonstrukcji zdrowia obejmujemy pacjenta najlepszą opieką, zapewniamy niezbędny transport i akomodację.

Klienci Instytutu Opieki Zdrowotnej mogą być objęci unikalnym programem powypadkowej opieki zdrowotnej. Program ten, oprócz wykonania audytu powypadkowego i organizacji procesu rekonstrukcji zdrowia, zakłada objęcie klientów kompleksową opieką lekarską, rehabilitacyjną opiekuńczą i wsparciem psychologicznym, które umożliwią szybki powrót do zdrowia i minimalizowanie skutków wypadku. Objęcie programem jest możliwe natychmiast po zdarzeniu, którego skutkiem jest utrata zdrowia. Zdajemy sobie sprawę jak ważne jest natychmiastowe udzielenie właściwej pomocy medycznej, dlatego oferujemy naszym klientom wsparcie naszych konsultantów medycznych i prawników niezwłocznie po wypadku. Program powypadkowej ochrony zdrowia finansowany może być ze środków przekazywanych przez ubezpieczyciela lub podmiot odpowiedzialny za wyrządzenie szkody. Zakres programu będzie ustalany na podstawie umowy, oraz raportu z audytu powypadkowego. W ramach opieki powypadkowej obejmujemy naszych klientów rehabilitacją lub innymi koniecznymi świadczeniami. Co ważne, poza działaniami medycznymi wspieramy naszych klientów w powrocie do normalnego życia. Działania te zawierają przystosowanie do wykonywania nowego zawodu, oraz inne konieczne rodzaje wsparcia służące do jak najdalej idącego usprawnienia pacjenta.

Indywidualny plan leczenia, właściwy nadzór nad procesem powrotu do zdrowia oraz dobór odpowiednich specjalistów zwiększa jakość i efektywność rekonstrukcji zdrowia. Pacjenci często nie wiedzą, do jakiego specjalisty udać się ze swoimi schorzeniami, a wskazania niekonsultujących się ze sobą specjalistów mogą się wykluczać.

ADRESACI (do kogo skierowany jest program?):

 • Osoby starsze
 • Osoby niepełnosprawne
 • Osoby po wypadkach i zdarzeniach losowych

CELE:

 • Kompleksowa diagnoza stanu zdrowia
 • Koordynacja leczenia ze strony właściwego lekarza prowadzącego leczenie
 • Znalezienie najwyższej klasy specjalistów
 • Właściwy dobór terapii medycznej
 • Dostęp do światowej klasy rozwiązań medycznych

W PROGRAMIE zawiera się m.in.:

 • Audyt (diagnoza) stanu zdrowia
 • Wskazanie lekarza prowadzącego leczenie
 • Koordynacja leczenia specjalistycznego
 • Wskazanie lekarzy specjalistów
 • Umawianie wizyt
 • Transport do placówki medycznej
 • Wskazanie właściwych ośrodków realizujących badania i / lub programy specjalistyczne w kraju i za granicą

KORZYŚCI:

 • Kompleksowa opieka i koordynacja działań w ramach autorskiego programu Rekonstrukcji Zdrowia wraz z Powrotem do Samodzielności
 • Unikanie niepotrzebnych wizyt wynikających z błędnych skierowań
 • Oszczędność czasu i pieniędzy