Międzynarodowa Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet

Federacja Stowarzyszeń “Międzynarodowa Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet” jest naturalnym kontynuatorem projektu Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet wzorowanego na Europejskiej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet.

Nasz projekt skupia Panie, które odnoszą sukcesy prowadząc swoje firmy i angażują się w pozabiznesową działalność społeczną. Ambasadorki mogą być inspiracją i wzorem dla innych osób, które chcą rozwijać własną firmę lub dopiero planują swoją karierę zawodową polegającą na prowadzeniu własnej firmy.

Kryteria wyboru Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet:

  • Prowadzi własną firmę (ma doświadczenie w zarządzaniu) i przestrzega standardy etyczne w biznesie
  • Posiada cechy lidera, jest aktywna społecznie i chce dzielić się wiedzą i doświadczeniami
  • Potwierdzi zamiar zaangażowania się w popularyzację idei przedsiębiorczości wśród kobiet i pomoże co najmniej jednej osobie rozwijać własną firmę

Misją Ambasadora Przedsiębiorczości Kobiet jest służyć własnym przykładem oraz promować odpowiedzialność, etykę biznesową i kulturę przedsiębiorczego sposobu myślenia.

Celowość powyższych działań potwierdzona została w Rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie przedsiębiorczości kobiet w małych i średnich przedsiębiorstwach z dnia 13 września 2011 r. oraz w dokumencie Komisji Europejskiej PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2020 – Plan działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Europie do 2020 r., który ma na celu rozwój potencjału przedsiębiorczości w Europie, zlikwidowanie istniejących przeszkód i zrewolucjonizowanie kultury przedsiębiorczości. Postrzeganie przedsiębiorców jako twórców miejsc pracy i osób rozwijających gospodarkę, a także docenianie ich sukcesów, to jedno z kluczowych zadań do realizacji w ramach tego dokumentu.

We współpracy z partnerami w sposób ciągły prowadzimy kampanię pozyskiwania nowych Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet. Zachęcamy do zgłaszania swoich propozycji za pośrednictwem formularza.

Formularz zgłoszenia kandydatki na Ambasadora Przedsiębiorczości Kobiet


MEDIATIO Loża Ekspertów Mediacji
Rekonstrukcja zdrowia wraz z powrotem do samodzielności

Platforma Bezpieczeństwa