Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet jest wzorowana na Europejskiej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet i skupia Panie, które odnoszą sukcesy prowadząc swoje firmy i angażują się w pozabiznesową działalność społeczną.

Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet promuje Panie, które prowadzą działalność w różnorodnych branżach na terenie całego kraju oraz zagranicą, ich firmy są różnej wielkości, posiadają różne doświadczenia zawodowe i są w różnym wieku.

Misją Ambasadora Przedsiębiorczości Kobiet w Polsce jest służyć własnym przykładem oraz promować odpowiedzialność, etykę biznesową i kulturę przedsiębiorczego sposobu myślenia. Promujemy dobre wzorce zgodnie z naszym hasłem “Potrafisz osiągać sukcesy – bądź wzorem dla innych“.

Kryteria wyboru Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet:
• Posiada doświadczenie w zarządzaniu firmą i przestrzega standardy etyczne w biznesie
• Posiada cechy lidera, jest aktywna społecznie i chce dzielić się wiedzą i doświadczeniami
• Potwierdzi zamiar zaangażowania się w popularyzację idei przedsiębiorczości wśród kobiet

Nasza Misja
Promować przedsiębiorczość, życiową odpowiedzialność, społeczny system wartości wspólnego dobra i rozwijać przyjazne środowisko dla rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności kobiet.

Nasze Cele:
1. Promować pozytywny wizerunek przedsiębiorców i wspierać przedsiębiorczość, w szczególności wśród kobiet.
2. Ułatwiać i rozwijać współpracę przedsiębiorców w pozyskiwaniu partnerów i klientów.
3. Organizować dostęp do wszelkich zasobów ułatwiających prowadzenie z sukcesem działalności biznesowej.
4. Angażować przedsiębiorców do mentoringu i praktycznej edukacji przedsiębiorczego sposobu myślenia.
5. Popularyzować wysokie standardy etyki biznesowej, zasady uczciwej konkurencji i dobrych obyczajów.

Celowość powyższych działań potwierdzona została w Rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie przedsiębiorczości kobiet w małych i średnich przedsiębiorstwach z dnia 13 września 2011 r. oraz w dokumencie Komisji Europejskiej PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2020 – Plan działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Europie do 2020 r., który ma na celu rozwój potencjału przedsiębiorczości w Europie, zlikwidowanie istniejących przeszkód i zrewolucjonizowanie kultury przedsiębiorczości. Postrzeganie przedsiębiorców jako twórców miejsc pracy i osób rozwijających gospodarkę, a także docenianie ich sukcesów, to jedno z kluczowych zadań do realizacji w ramach tego dokumentu.

We współpracy z partnerami w sposób ciągły prowadzimy kampanię pozyskiwania nowych Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet. Zachęcamy do zgłaszania swoich propozycji za pośrednictwem formularza.

Formularz zgłoszenia kandydatki na Ambasadora Przedsiębiorczości Kobiet

Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet rozwija się także na arenie międzynarodowej – do współpracy zapraszamy również osoby z poza Polski, przyznając tytuły Honorowego Ambasadora Polskiej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet. Zapraszamy do współpracy wyjątkowe Panie, które prowadzą z sukcesem działalność na rzecz wspierania przedsiębiorczości kobiet w różnych krajach, przyznając im certyfikat i tytuł Honorowego Ambasadora Polskiej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet. Uroczyste wręczenie certyfikatów dla Honorowych Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet odbywało się 3-krotnie w ramach Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach.

Misją Honorowego Ambasadora jest służyć własnym przykładem i promować przedsiębiorczość wśród kobiet, dzielić się dobrymi praktykami w naszych krajach oraz wspierać kobiety, które prowadzącą własne firmy i rozwijają działalność na rynkach międzynarodowych.

Obecnie Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet współpracuje z 22 Honorowymi Ambasadorami Przedsiębiorczości z następujących krajów: Belgia, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Indie, Irlandia, Norwegia, Rosja, Rumunia, Słowenia, Tajlandia, Wielka Brytania, Włochy, Stany Zjednoczone, Zjednoczone Emiraty Arabskie.


Inne Projekty

e-BRIDGE

Zaangażowanie kobiet przedsiębiorców w debacie o współpracy międzynarodowej

Loading