Nauka – Biznes – Samorząd RAZEM DLA GOSPODARKI
Pod Wysokim Patronatem PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest kontynuacją idei spotkań biznesowych sektora MŚP.

Coroczny kongres jest się płaszczyzną wielu debat i dyskusji skupiających przedstawicieli sektora MŚP i dużych firm, świata nauki, instytucji otoczenia biznesu, samorządów terytorialnych oraz władz rządowych.

Pobierz pokongresowe wydanie czasopisma “Wolny Rynek”