Wiceprezes Zarządu Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED

Wiceprezes Zarządu Klastra OKIP. Współinicjator Krajowej Sieci Klastrów, Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED, Klastra PCIE oraz Agro Region Klastra. Koordynuje prace zespołu ds. obsługi inwestorów.

Wraz z interdyscyplinarnym zespołem z różnych sektorowych klastrów wspiera rozwój Centrów Kompetencyjnych opartych na autorskich rozwiązaniach (m.in. Rekonstrukcja Zdrowia wraz z Powrotem do Samodzielności, Polinnovation, Risk Alert, RAM, Healthink oraz EUAK).

Uczestnik wyjazdów studyjnych oraz misji gospodarczych do organizacji klastrowych i otoczenia biznesu w takich krajach jak: Niemcy, Holandia, Luksemburg, Czechy, Węgry i Rumunia. Zawodowo od ponad 10 lat zajmuje się obsługą inwestorów, doradztwem gospodarczym w tym tworzeniem i wspieraniem rozwoju nowo powstałych podmiotów gospodarczych.

Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, administracji na Uniwersytecie Opolskim, studiów podyplomowych na kierunku Audyt i Kontrola Wewnętrzna w Gospodarce i Administracji organizowanych przez Politechnikę Opolską, Zarządzanie w podmiotach leczniczych – efektywne przekształcanie zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego na Warszawskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej.