Wiceprezes Zarządu Federacji Stowarzyszeń “Międzynarodowa Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet”
Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia “Ambasada Przedsiębiorczości Silesia”

Jego aktywność społeczna w organizacjach jest efektem wieloletniego doświadczenia zawodowego i analizy rynku, który potrzebuje rozwiązań dla podmiotów gotowych do współdziałania, a nie tylko do rozwoju we własnym zakresie. Celem Pawła Stożka jest tworzenie warunków do nawiązywania relacji biznesowych i współpracy firm, co zapewnia rozwój i umożliwia rozszerzenie oferowanych rozwiązań.

Paweł Stożek wywodzi się z wielopokoleniowej rodziny projektantów. Z wykształcenia – architekt – z biegiem czasu rozszerzył zakres swoich kompetencji i oprócz budynków zaczął projektować zaawansowane struktury biznesowe pod realizację intratnych inwestycji. Doświadczenie zdobyte w biurach projektowych, także tych w USA i w Niemczech, przełożył na nowe kompetencje w zakresie zarządzania wielkobudżetowymi projektami.

Jest założycielem grupy kapitałowej i Prezesem Zarządu C-ONE Sp. z o.o. S.K.A. będącej spółką-matką nadzorującą pozostałe podmioty skupione wokół kompleksowej obsługi inwestycji. Do wiodących obszarów działalności grupy należą inwestycje budowlane, handel międzynarodowy oraz nowe technologie – zwłaszcza z zakresu medycyny i innowacyjnych rozwiązań dla biznesu. Firma szuka nowych możliwości w niszach rynkowych, przejmuje zarządzanie i przygotowuje inwestycje, które w konsekwencji stają się biznesami o wysokiej stopie zwrotu. C-ONE pracuje także nad przygotowaniem systemu informatycznego do matchmakingu międzynarodowego, który pozwoli trafnie i w sposób wiarygodny dobierać partnerów biznesowych.

Do grupy kapitałowej zarządzanej przez Pawła Stożka należy także firma CONE Investments Sp. z o.o., w której sprawuje on funkcję Prezesa Zarządu. Nadrzędnym celem spółki jest wyszukiwanie atrakcyjnych terenów pod inwestycje oraz ich kompleksowa realizacja. Wśród pozostałych firm wchodzących w skład grupy są także spółki zajmujące się handlem nawozami dla branży rolniczej, handlem skierowanym do branży przemysłowej oraz spółka realizująca działania marketingowe na rzecz całej grupy.

Jest Wiceprezesem Polish American Chamber of Commerce of Florida and the Americas, gdzie odpowiada za kontakty biznesowe z Europą. Izba skupia się przede wszystkim na kojarzeniu przedsiębiorców z Ameryki Południowej i Środkowej z firmami z Polski i całej Europy w celu wymiany handlowej i realizacji międzynarodowych projektów z branż gospodarki, które traktuje jako wiodące i korzystne dla obu stron. Aby umożliwić swobodną wymianę kontaktów i doświadczeń, organizuje szereg eventów, a w tym kongresy, które są wydarzeniami cieszącymi się uznaniem środowiska biznesowego.

Jest entuzjastą innowacyjnych rozwiązań i nie ustaje w poszukiwaniach ludzi podobnych sobie, którzy podchodzą do biznesu w sposób kreatywny, rzetelny, ale i odważny. Świadomość, że każde spotkanie ma szansę otworzyć szerokie możliwości, daje mu motywację, którą chętnie dzieli się z innymi.