Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia “Ambasada Przedsiębiorczości Silesia”

Z wykształcenia ekonomista, jest związany z budownictwem od prawie trzydziestu lat. Jest znawcą w dziedzinie rynku nieruchomości i budownictwa. Był właścicielem firm deweloperskich i budował nieruchomości na obszarze metropolii Chicago. Jego firma była pierwszą, która rozpoczęła budowę zielonych domów w Chicago i budowała domy w ramach konkursu „Zielone Domy dla Chicago“ (Green Homes for Chicago) w 2001 roku. Jest propagatorem innowacyjnych technologii w budownictwie, był współzałożycielem i piastował przez trzy kadencje stanowisko prezesa Polsko-Amerykańskiego Stowarzyszenia Wykonawców i Budowlańców PACBA, organizacji, która wspiera przedsiębiorców polskiego pochodzenia w USA i jednocześnie promuje polski biznes w USA.

Wybudował w roku 1988 w Polsce, w ramach rozległej działalności charytatywnej, kilka domów dla powodzian w technologii szkieletowej.

Prowadził praktyczną naukę zawodu dla bezrobotnych w zakresie konstrukcji szkieletowych.

Zorganizował ekspozycję budowlaną wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Budowniczych Domów w Warszawie. Był również organizatorem warsztatów budowlanych i ekspozycji budowlanej w Chicago wspólnie z Konsulatem Handlowym RP. Ponadto sprowadził wiele firm z Polski na tzw. misje gospodarcze a także pomagał przy wdrożeniu polskich produktów na rynek amerykański.

Obecnie od 2009 roku aktywnie działa w Polsce, gdzie pełni funkcję Prezesa Zarządu firmy LS Tech-Homes SA, spółki której był inicjatorem, zajmującej się wdrażaniem technologii kompozytowych w budownictwie, projektach infrastrukturalnych i górnictwie.