Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia “Ambasada Przedsiębiorczości Opole”

Specjalista z zakresu systemów zarządzania jakością, tłumacz przysięgły języka angielskiego, redaktor i autor tekstów; ekspert z zakresu komunikacji międzykulturowej.

W roku 1994 ukończyła filologię angielską na Uniwersytecie Opolskim. W tym samym roku założyła firmę DOM TŁUMACZEŃ SOWA, którą zarządza do chwili obecnej.

Od 1998 r. jest tłumaczem przysięgłym języka angielskiego.

W roku 1995 rozpoczęła pracę na Uniwersytecie Opolskim, na kierunku filologia angielska, prowadząc zajęcia dydaktyczne i specjalizując się w zakresie literatury i kultury angielskiego i polskiego obszaru językowego. Opublikowała m.in. następujące artykuły naukowe:

  1. Literal and Literary Presence of Parents in Life-in-Death of Sylvia Plath and Stanislawa Przybyszewska. Approach to Writers’ Suicidal Death as not Intended.
  2. Error of Being a Woman: Stanislawa Przybyszewska’s and Virginia Woolf’s Visions of a Perfect Being.
  3. What is Wrong with Studying – Analysis of Attitudes towards Studies Represented by Students of Opole University, Department of English on the Basis of Survey Carried out during the Academic Year 1999/2000.

W międzyczasie przez krótki czas prowadziła także działalność wydawniczą, wydając publikacje naukowe na zamówienie uniwersytetu oraz publikacje własne.

Pracowała także w lokalnej stacji radiowej w Opolu, prowadząc cykliczne audycje na temat literatury i zagadnień językowych.

Jako właściciel firmy DOM TŁUMACZEŃ SOWA nieustannie obsługuje duże projekty na zamówienie firm polskich i zagranicznych, m.in. dla Polskiej Agencji Prasowej PAP, dla firmy Reuters czy dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. DOM TŁUMACZEŃ SOWA świadczy usługi specjalistycznych tłumaczeń pisemnych i ustnych m.in. z zakresu ekonomii i finansów, zarządzania jakością, medycyny i farmacji, prawa, marketingu, nowych technologii i wielu innych. Ponadto firma zapewnia usługi doradcze i szkoleniowe z zakresu komunikacji międzykulturowej, obsługi misji zagranicznych, konferencji naukowych i biznesowych oraz inne usługi pokrewne.

W roku 2004 samodzielnie wdrożyła system zarządzania jakością zgodnie z normą 9001, który w tym samym roku został certyfikowany.

W roku 2013 wdrożyła kolejne systemy zarządzania na zgodność z normami:

  • PN-EN 15038 Usługi tłumaczeniowe – wymagania
  • DIN 2345 Zawieranie umów na wykonanie tłumaczeń
  • ISO/IEC 27001 System zarządzania bezpieczeństwem informacji

które w tym samym roku zostały certyfikowane.

Od roku 2006 rokrocznie uzyskuje tytuł Przedsiębiorstwa Fair Play.

Ewa Rogozińska jest także ambasadorem Polskiej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet i członkiem założycielem Międzynarodowej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet.

Od roku 2013 jest także prezesem fundacji SPORT I OŚWIATA TO DOBRA LOKATA, inspirując działania na rzecz społeczności lokalnej i społecznej odpowiedzialności biznesu.