Prezydent Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw

Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych Przedsiębiorców, Wiceprezes Polish American Chamber of Commerce. Doradca zarządu LS Tech-Homes S.A., Prezes Zarządu Instytutu Wsparcia Inicjatyw Gospodarczych, Ekspert i stały doradca Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej, V-ce Prezes Zarządu Międzynarodowego Klastra Stosunków Gospodarczych “Futura”, Przewodniczący Prezydium Akademii Rzemiosła Polskiego.