Koordynator Programu POLSKA 3.0 – Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw

Prezes Cluster Word, będącego organizatorem Cluster World Congress. Koordynator programu POLSKA 3.0 – największego infrastrukturalnego projektu klastrowego w Europie. W portfolio POLSKI 3.0 jest m.in. przywrócenie żeglowności polskich rzek oraz budowa największego w Europie, międzynarodowego Centrum Logistycznego Gorzyczki – Věřňovice, połączonego z Nowym Jedwabnym Szlakiem. Wiceprezes Polish American Chamber of Commerce. Członek Prezydium Akademii Rzemiosła Polskiego. Wiceprezes Zarządu Klastra Górnej Wisły. Ambasador Przedsiębiorczości Kobiet Międzynarodowej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet.

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na krakowskim Alma Mater studiowała ekonomię międzynarodową oraz zarządzanie firmą, następnie ekonomię stosowaną. Ukończyła kurs na IESE Business School. Uczestniczyła w licznych wykładach związanych z klasteringiem, innowacyjnością, konkurencyjnością i biznesem oraz warsztatach Europejskiej Akademii Klasteringu. W czasie studiów związana z krakowskim oddziałem Telewizji Polskiej, gdzie pracowała jako prezenter. Ukończyła kurs telewizyjny TVP dla doświadczonych dziennikarzy, ze specjalizacją dziennikarstwo informacyjne. Współorganizator i rzecznik prasowy Cluster World Congress I. Przeprowadziła wiele wywiadów telewizyjnych z tematyki ekonomii, współpracy międzynarodowej, ekonomii inicjatyw klastrowych, mikro i makro ekonomii wokół powiązań kooperacyjnych. Współtworzyła i koordynuje prace klastrów będących pod parasolem OKIP.