Korzyści dla wszystkich Członków Stowarzyszeń należących do Federacji Stowarzyszeń MSAPK

Międzynarodowa Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet skupia przedsiębiorcze osoby (panie i panów), głównie właścicieli firm oraz menadżerów, specjalistów i ekspertów, które łączy przedsiębiorczy sposób myślenia i podobne podejście oraz wspólne cele i ta sama misja. Dużą wagę przywiązujemy do przestrzegania najwyższych standardów etyki biznesowej oraz ogólnie przyjętych zasad uczciwej konkurencji i dobrych obyczajów (w Federacji mamy Sąd Koleżeński).

Członkowie stowarzyszeń to zarówno panie jak i panowie, pochodzą z różnych miejscowości, posiadają różne wykształcenie i kompetencje, prowadzą działalność w różnorodnych branżach, ich firmy są różnej wielkości, posiadają różne doświadczenia zawodowe i życiowe, są w różnym wieku.

Lista korzyści dla członków naszych stowarzyszeń jest ściśle powiązana z działaniami Federacji Stowarzyszeń, która nastawiona jest na pomaganie swoim członkom w realizowaniu ich celów biznesowych i osobistych.

Ważną korzyścią dla członków jest możliwość nawiązywania bezpośrednich kontaktów biznesowych w czasie spotkań oraz online z osobami, które posiadają odpowiednie rekomendacje, bo tylko takie osoby są i będą członkami naszych stowarzyszeń.

Lista korzyści – to m.in.:

 1. Wspólna strona internetowa prowadzona przez Federację w kilku wersjach językowych, zawierać będzie m.in. wszelkie informacje o działalności Federacji i Stowarzyszeń, kalendarz i miejsca spotkań poszczególnych stowarzyszeń, bazę danych i prezentację członków stowarzyszeń oraz ich firm, praktyczne i aktualne informacje ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej, kalendarz wydarzeń istotnych dla przedsiębiorców w kraju i na świecie oraz inne informacje ważne dla naszych członków.
 2. Możliwość nawiązania współpracy biznesowej pomiędzy firmami w ramach stowarzyszenia oraz z firmami z innych stowarzyszeń w ramach Federacji w Polsce i zagranicą:
  – poznanie nowych osób o różnych kompetencjach i ich ofert,
  – zaprezentowanie swoich kompetencji oraz oferty biznesowej.
  Aktywność ta będzie odbywała się według dwóch głównych koncepcji:
  – składanie ofert wzajemnych – członkowie wzajemnie oferują sobie swoje produkty i usługi,
  – składanie ofert wspólnych – członkowie łączą się w konsorcja i składają swoją wspólną ofertę na zewnątrz.
 3. Dostęp do zorganizowanego systemu współpracy biznesowej tzw. MatchMaking w ramach Pionów Gospodarczych Federacji tj. Handel, Inwestycje, IT i Nowe Technologie, Energia, Logistyka, Rolnictwo, Zdrowie – Sport – Uroda, Nieruchomości, Usługi, Edukacja.
 4. Dostęp do zorganizowanych grup zakupowych powiązanych z systemem rabatowym, lojalnościowym, rozliczeniowym i płatniczym ( CORPCARD).
 5. Możliwość uzyskania porad w ramach zorganizowanych sesji mentoringowych koordynowanych przez Radę Mentorów i Ekspertów Federacji tworzonej przez specjalistyczne zespoły do spraw Mediacji; IT i Nowych Technologii; Bezpieczeństwa Gospodarczego; Pozyskiwania Finansowania; Doradztwa Podatkowego; Nieruchomości; Logistyki; Handlu; Zdrowia – Sportu – Urody; Rolnictwa; Energii oraz Edukacji.
 6. Oferujemy unikalny w skali kraju program pomocy w sytuacjach kryzysowych dla Członków Stowarzyszeń Federacji polegający na wsparciu utworzonego ad hoc zespołu doradców, którzy skutecznie pomogą przedsiębiorcy w trudnej sytuacji biznesowej.
 7. Możliwość uczestniczenia w praktycznych szkoleniach, konferencjach i wszelkich wydarzeniach istotnych dla przedsiębiorców organizowanych przez Federację, różne stowarzyszenia w ramach Federacji oraz przez partnerów Federacji w kraju i na świecie. Federacja zapewni obsługę concierge w zakresie organizacji wspólnych wyjazdów na wydarzenia biznesowe, koordynacji rezerwacji zakupu wejściówek, biletów lotniczych i hoteli.
 8. Federacja będzie prowadzić wspólną dla wszystkich stowarzyszeń działalność marketingową i PR, promując naszą markę w Polsce i na świecie, m.in. poprzez:
  – wydawnictwa i publikacje,
  – aktywne kampanie marketingowe w mediach społecznościowych,
  – praktyczne szkolenia, konferencje i misje gospodarcze,
  – prestiżowe wydarzenia międzynarodowe,
  – stronę internetową prowadzoną w wielu wersjach językowych.
 9. Każdy członek otrzyma prestiżowy certyfikat przynależności do stowarzyszenia oraz Kodeks Etyczny, które będą gotowe do eksponowania w odpowiednim miejscu w firmie.
 10. Każdy członek otrzyma prawo do używania znaku graficznego Federacji Stowarzyszeń w swoich materiałach reklamowych, na wizytówkach itp.

Zachęcamy do zgłaszania jeszcze innych propozycji, które ułatwią Ci realizację celów osobistych i biznesowych .

Zarząd Federacji Stowarzyszeń zawsze będzie pytać: W czym jeszcze możemy pomóc ?

Korzyści dla Członków – Założycieli nowego Stowarzyszenia

Członkowie – Założyciele otrzymują wszelką pomoc merytoryczną i organizacyjną na etapie tworzenia organizacji, w tym Wzorcowy Pakiet Założycielski Stowarzyszenia “Międzynarodowa Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet”, który zawiera wszystkie dokumenty niezbędne do sprawnego przeprowadzenia Spotkania Założycielskiego oraz rejestracji w KRS.

Wzorcowy Pakiet Założycielski Stowarzyszenia zawiera:

Wzorcowe dokumenty niezbędne do przeprowadzenia Spotkania Założycielskiego
1. Statut Stowarzyszenia
2. Protokół z Zebrania Założycielskiego
3. Lista Członków Założycieli
4. Uchwała Założycieli o powołaniu Stowarzyszenia
5. Uchwała Założycieli o przyjęciu Statutu
6. Uchwała Założycieli o wyborze Członków Zarządu
7. Uchwała Założycieli o wyborze Członków Komisji Rewizyjnej
8. Uchwała Zarządu o podziale funkcji w Zarządzie

Komplet wzorcowych dokumentów składanych w KRS
9. Pismo przewodnie do KRS
10. Wniosek o rejestrację w KRS (formularz W20)
11. Zgłoszenie Członków Zarządu do KRS (formularz WK)
12. Zgłoszenie Członków Komisji Rewizyjnej do KRS (formularz WK)

Załącznikami do wniosku do KRS są dokumenty nr 1 – 8 podpisane podczas Spotkania Założycielskiego.

Dodatkowe wzorcowe dokumenty
13. Deklaracja Członka Stowarzyszenia
14. Kodeks Etyczny Członka Międzynarodowej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet
15. Lista teleadresowa Członków Stowarzyszenia
16. Certyfikat Członka Stowarzyszenia
17. Uchwała Zarządu o składkach członkowskich
18. Noty księgowe za składki członkowskie
19. Uchwała Założycieli o Regulaminie Zarządu
20. Przykład Regulaminu pracy Zarządu
21. Uchwała Założycieli o Regulaminie Komisji Rewizyjnej
22. Przykład Regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej

Warto podkreślić, że Członek – Założyciel ma bezpośredni wpływ na dobór Członków Stowarzyszenia, ponieważ przyjmowanie nowych Członków wymaga rekomendacji dotychczasowych Członków.