Międzynarodowa Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet (MSAPK) rozwija na arenie międzynarodowej projekt Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet wzorowany na Europejskiej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet zainaugurowanej w 2009 roku przez Komisję Europejską.

Federacja Stowarzyszeń “Międzynarodowa Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet” to związek stowarzyszeń (wyłącznie osób prawnych), posiada osobowość prawną, jest zarejestrowany w KRS. Założycielami Federacji są stowarzyszenia, które zostały stworzone jako wzorcowe organizacje dla tego nowego międzynarodowego przedsięwzięcia. Warto dodać, że Federacja została utworzona z inicjatywy Urszuli Ciołeszyńskiej, która postanowiła przenieść do Polski dobre wzorce z zagranicy tworząc na początku fundacje oraz Polską Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet. Wyjaśnienie: Urszula Ciołeszyńska została mianowana w 2008 r. na Ambasadora Dobrej Woli Lions Clubs International, w 2009 r. na Ambasadora Europejskiej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet oraz w 2015 r. na Ambasadora w Polsce Światowego Dnia Przedsiębiorczości Kobiet.

Federacja Stowarzyszeń została zarejestrowana w KRS pod numerem 0000626376 jako Związek Stowarzyszeń.

Misja Federacji Stowarzyszeń
Promować przedsiębiorczość, życiową odpowiedzialność, społeczny system wartości wspólnego dobra i rozwijać przyjazne środowisko dla rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności kobiet.

Cele Federacji Stowarzyszeń

  1. Promować pozytywny wizerunek przedsiębiorców i wspierać przedsiębiorczość, w szczególności wśród kobiet.
  2. Ułatwiać i rozwijać współpracę przedsiębiorców w pozyskiwaniu partnerów i klientów.
  3. Organizować dostęp do wszelkich zasobów ułatwiających prowadzenie z sukcesem działalności biznesowej.
  4. Angażować przedsiębiorców do mentoringu i praktycznej edukacji przedsiębiorczego sposobu myślenia.
  5. Popularyzować wysokie standardy etyki biznesowej oraz ogólnie przyjęte zasady uczciwej konkurencji i dobrych obyczajów.
  6. Rozwijać Międzynarodową Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet.
  7. Reprezentować organizacje członkowskie oraz wspierać ich działalność.

Federacja Stowarzyszeń jest organizacją parasolową, a jednocześnie platformą współpracy zrzeszającą organizacje o zbieżnych celach i zadaniach, dla których pełni funkcję wspierającą, doradczą i promocyjną.

Wzorem najlepszych zagranicznych organizacji we współpracy z wybranymi Ambasadorami Przedsiębiorczości Kobiet oraz przyjaciółmi naszej idei, którymi są również panowie – zapraszamy do współpracy różne organizacje pozarządowe działające na zasadzie non-for-profit. Naszymi członkami mogą być organizacje zarówno w Polsce, jak i na całym świecie, które zaakceptują naszą misję i nasze cele.

Statut Federacji Stowarzyszeń “Międzynarodowa Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet”