Międzynarodowa Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet (MSAPK) jest kontynuacją projektu Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet wzorowanego na Europejskiej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet.

Nasz projekt skupia Panie, które odnoszą sukcesy prowadząc swoje firmy i angażują się w pozabiznesową działalność społeczną. Ambasadorki mogą być inspiracją i wzorem dla innych osób, które chcą rozwijać własną firmę lub dopiero planują swoją karierę zawodową polegającą na prowadzeniu własnej firmy.

Kryteria wyboru Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet:

 • Prowadzi własną firmę (ma doświadczenie w zarządzaniu) i przestrzega standardy etyczne w biznesie
 • Posiada cechy lidera, jest aktywna społecznie i chce dzielić się wiedzą i doświadczeniami
 • Potwierdzi zamiar zaangażowania się w popularyzację idei przedsiębiorczości wśród kobiet i pomoże co najmniej jednej osobie rozwijać własną firmę

Misją Ambasadora Przedsiębiorczości Kobiet jest służyć własnym przykładem oraz promować odpowiedzialność, etykę biznesową i kulturę przedsiębiorczego sposobu myślenia.

Federacja Stowarzyszeń “Międzynarodowa Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet” to związek stowarzyszeń (wyłącznie osób prawnych), posiada osobowość prawną, jest zarejestrowany w KRS.

Federacja Stowarzyszeń jest naturalnym kontynuatorem działań Fundacji Ambasada Przedsiębiorczości Kobiet, a w szczególności projektu Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet.

Założycielami Federacji są stowarzyszenia, które zostały zarejestrowane jako pierwsze i stworzone od samego początku zgodnie z wymogami formalnymi dla założycieli Federacji, jako wzorcowe organizacje dla tego nowego międzynarodowego przedsięwzięcia. Pierwsze zostało zarejestrowane w KRS stowarzyszenie z siedzibą w Opolu, a następnie stowarzyszenie z siedzibą w Katowicach.

Warto dodać, że wszystkie nowe organizacje zostały utworzone z inicjatywy i we współpracy z Urszulą Ciołeszyńską, która postanowiła przenieść do Polski dobre wzorce z zagranicy tworząc na początku fundacje oraz Polską Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet. Wyjaśnienie: Urszula Ciołeszyńska została mianowana w 2008 r. na Ambasadora Dobrej Woli Lions Clubs International, w 2009 r. na Ambasadora Europejskiej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet oraz w 2015 r. na Ambasadora w Polsce Światowego Dnia Przedsiębiorczości Kobiet.

Wzorem najlepszych zagranicznych organizacji we współpracy z wybranymi Ambasadorami Przedsiębiorczości Kobiet oraz przyjaciółmi naszej idei, którymi są również panowie – zainicjowaliśmy tworzenie w różnych miejscowościach stowarzyszeń o takich samych celach oraz o podobnej nazwie, które następnie są zrzeszone w Federacji pełniącej dla swoich stowarzyszeń funkcję organizacji wspierającej, doradczej i promocyjnej.

Pierwszych 6 nowych stowarzyszeń z siedzibą w Opolu, Krakowie, Katowicach, Bolesławcu, Busku-Zdroju i Gdańsku (w organizacji) powstało jako zalążek nowej inicjatywy społecznej “Międzynarodowa Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet”, którą rozwija i koordynuje Federacja tych Stowarzyszeń. Kolejne stowarzyszenia, zarejestrowane już w warunkach istnienia Federacji (np. Ambasada Przedsiębiorczości Mielec, Ambasada Przedsiębiorczości Brzeg w organizacji) i kilka innych, automatycznie po rejestracji w KRS zostają członkami naszej Federacji.

Zarejestrowanie w KRS Związku Stowarzyszeń czyli Federacji Stowarzyszeń zapoczątkowało ruch społeczny na rzecz rozwoju przedsiębiorczości kobiet w Polsce i zagranicą w oparciu o trwałą strukturę organizacyjną nowych stowarzyszeń, które będą realizować te same cele i tą samą misję, będą posługiwać się tym samym logotypem, a wyróżniać je będzie lokalny lub branżowy dodatek w nazwie oraz lokalny lub branżowy zasięg działania swoich członków.

Misja Federacji Stowarzyszeń
Promować przedsiębiorczość, życiową odpowiedzialność, społeczny system wartości wspólnego dobra i rozwijać przyjazne środowisko dla rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności kobiet.

Cele Federacji Stowarzyszeń

 1. Promować pozytywny wizerunek przedsiębiorców i wspierać przedsiębiorczość, w szczególności wśród kobiet.
 2. Ułatwiać i rozwijać współpracę przedsiębiorców w pozyskiwaniu partnerów i klientów.
 3. Organizować dostęp do wszelkich zasobów ułatwiających prowadzenie z sukcesem działalności biznesowej.
 4. Angażować przedsiębiorców do mentoringu i praktycznej edukacji przedsiębiorczego sposobu myślenia.
 5. Popularyzować wysokie standardy etyki biznesowej oraz ogólnie przyjęte zasady uczciwej konkurencji i dobrych obyczajów.
 6. Rozwijać Międzynarodową Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet.
 7. Reprezentować organizacje członkowskie oraz wspierać ich działalność.

Zarząd Federacji Stowarzyszeń tworzą osoby reprezentujące Członków – Założycieli Federacji Stowarzyszeń:

 • Prezes Zarządu Federacji Stowarzyszeń Urszula Ciołeszyńska (reprezentująca Fundację “Ambasada Przedsiębiorczości Kobiet”, KRS 0000377482)
 • Wiceprezes Zarządu Federacji Stowarzyszeń Aneta Gibek-Wiśniewska (reprezentująca Stowarzyszenie “Ambasada Przedsiębiorczości Opole”, KRS 0000620554)
 • Wiceprezes Zarządu Federacji Stowarzyszeń Paweł Stożek (reprezentujący Stowarzyszenie “Ambasada Przedsiębiorczości Silesia”, KRS 0000620790)

Komisję Rewizyjną Federacji Stowarzyszeń tworzą następujące osoby:

 • Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Dominika Pulit (Fundacja “Ambasada Przedsiębiorczości Kobiet”)
 • Członek Komisji Rewizyjnej Patrycja Niewiadomska (Stowarzyszenie “Ambasada Przedsiębiorczości Opole”)
 • Członek Komisji Rewizyjnej Diana Cichy (Stowarzyszenie “Ambasada Przedsiębiorczości Silesia”)

Zadaniem Federacji Stowarzyszeń jest rozwijać organizację poprzez inicjowanie i pomaganie w tworzeniu podobnych stowarzyszeń we współpracy z Ambasadorami Przedsiębiorczości Kobiet w każdym regionie Polski oraz zagranicą. Aktualnie na bazie projektów międzynarodowych Fundacji Ambasada Przedsiębiorczości Kobiet pomagamy zakładać podobne stowarzyszenia o takich samych celach statutowych, nazwie itp. w Ukrainie (kontynuacja projektu e-BRIDGE) i w innych krajach.

Członkostwo w Federacji Stowarzyszeń daje ich członkom wiele korzyści, np.:

 • stały kontakt z członkami stowarzyszeń o podobnym profilu i celach zarówno w kraju jak i na arenie międzynarodowej, a tym samym możliwość realizowania wspólnych projektów,
 • poczucie siły i bezpieczeństwa, ponieważ stowarzyszenia zrzeszone w federacji stanowią wspólnie dużo większą siłę niż pojedyncza organizacja,
 • stały dostęp do zasobów merytorycznych i organizacyjnych zwiększających efektywność działania.

Lista korzyści  jest  otwarta i będzie uzupełniana propozycjami naszych członków.

Statut Federacji Stowarzyszeń “Międzynarodowa Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet”
Kodeks Etyczny Ambasadora Przedsiębiorczości