Międzynarodowa Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet (MSAPK) rozwija na arenie międzynarodowej projekt Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet wzorowany na Europejskiej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet zainaugurowanej w 2009 roku przez Komisję Europejską.

Federacja Stowarzyszeń “Międzynarodowa Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet” to związek stowarzyszeń (wyłącznie osób prawnych), posiada osobowość prawną, jest zarejestrowany w KRS. Założycielami Federacji są stowarzyszenia, które zostały stworzone jako wzorcowe organizacje dla tego nowego międzynarodowego przedsięwzięcia. Warto dodać, że Federacja została utworzona z inicjatywy Urszuli Ciołeszyńskiej, która postanowiła przenieść do Polski dobre wzorce z zagranicy tworząc na początku fundacje oraz Polską Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet. Wyjaśnienie: Urszula Ciołeszyńska została mianowana w 2008 r. na Ambasadora Dobrej Woli Lions Clubs International, w 2009 r. na Ambasadora Europejskiej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet oraz w 2015 r. na Ambasadora w Polsce Światowego Dnia Przedsiębiorczości Kobiet.

Federacja Stowarzyszeń została zarejestrowana w KRS pod numerem 0000626376 jako Związek Stowarzyszeń.

Misja Federacji Stowarzyszeń
Promować przedsiębiorczość, życiową odpowiedzialność, społeczny system wartości wspólnego dobra i rozwijać przyjazne środowisko dla rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności kobiet.

Cele Federacji Stowarzyszeń

  1. Promować pozytywny wizerunek przedsiębiorców i wspierać przedsiębiorczość, w szczególności wśród kobiet.
  2. Ułatwiać i rozwijać współpracę przedsiębiorców w pozyskiwaniu partnerów i klientów.
  3. Organizować dostęp do wszelkich zasobów ułatwiających prowadzenie z sukcesem działalności biznesowej.
  4. Angażować przedsiębiorców do mentoringu i praktycznej edukacji przedsiębiorczego sposobu myślenia.
  5. Popularyzować wysokie standardy etyki biznesowej oraz ogólnie przyjęte zasady uczciwej konkurencji i dobrych obyczajów.
  6. Rozwijać Międzynarodową Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet.
  7. Reprezentować organizacje członkowskie oraz wspierać ich działalność.

Federacja Stowarzyszeń jest organizacją parasolową, która zrzesza organizacje o zbieżnych celach i zadaniach, dla których pełni funkcję wspierającą, doradczą i promocyjną.

Wzorem najlepszych zagranicznych organizacji we współpracy z wybranymi Ambasadorami Przedsiębiorczości Kobiet oraz przyjaciółmi naszej idei, którymi są również panowie – zainicjowaliśmy tworzenie w różnych miejscowościach stowarzyszeń o takich samych celach oraz o podobnej nazwie, które następnie są zrzeszone w Federacji pełniącej dla swoich stowarzyszeń funkcję organizacji wspierającej, doradczej i promocyjnej.

Zadaniem Federacji Stowarzyszeń jest rozwijać organizację poprzez inicjowanie i pomaganie w tworzeniu podobnych stowarzyszeń we współpracy z Ambasadorami Przedsiębiorczości Kobiet w każdym regionie Polski oraz zagranicą. Aktualnie na bazie projektów międzynarodowych Fundacji Ambasada Przedsiębiorczości Kobiet pomagamy zakładać podobne stowarzyszenia o takich samych celach statutowych, nazwie itp. w Ukrainie (kontynuacja projektu e-BRIDGE) i w innych krajach.

Statut Federacji Stowarzyszeń “Międzynarodowa Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet”